Μαθησιακοί Τύποι και Μαθησιακές Ικανότητες: Μια Προκαταρκτική Έρευνα με Χρήση του Ψυχομετρικού Τεστ της «CAP’S ARISTON».

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318250 365 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-01
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Γεωργίου Δέσποινα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πέτρος Ρούσσος Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μαθησιακοί Τύποι και Μαθησιακές Ικανότητες: Μια Προκαταρκτική Έρευνα με Χρήση του Ψυχομετρικού Τεστ της «CAP’S ARISTON».
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Learning styles and learning abilities: A preliminary study using the psychometric test of «CAP’S ARISTON».
Περίληψη:
Η εργασία αυτή διερευνά ποιοι είναι οι επικρατέστεροι μαθησιακοί τύποι και
ποιες μαθησιακές ικανότητες είναι πιο ανεπτυγμένες, σε μαθητές ηλικίας 15 ως 18
ετών, με χρήση του ψυχομετρικού εργαλείου «Άριστον τεστ». Το «Άριστον τεστ»
εξετάζει 6 μαθησιακούς τύπους: Αναγνωστικός/ λεκτικός, Ακουστικός, Οπτικός,
Κιναισθητικός, Ενδοπροσωπικός και
Διαπροσωπικός.
Οι μαθησιακές ικανότητες που
περιλαμβάνονται στο ίδιο τεστ είναι 7: Συνταίριασμα εννοιών, Σύνθεση εννοιών,
Ανακατασκευή εννοιών, Αναγνώριση αναλογιών, Κατανόηση κανόνων, Κατανόηση
υποσυνόλων, και Κατανόηση τομών.Στην εργασία αυτή διερευνούνται επίσης, πιθανές
σχέσεις συσχέτισης ή πρόβλεψης μεταξύ των βαθμολογιών / σκορ των μαθησιακών
τύπων και των βαθμολογιών / σκορ των μαθησιακών ικανοτήτων των μαθητών ηλικίας
15 ως 18 ετών, με χρήση του ίδιου εργαλείου.Τα αποτελέσματα της στατιστικής
ανάλυσης έδειξαν ότι, οι συμμετέχοντες μαθητές σημειώνουν υψηλότερα σκορ στο
κιναισθητικό και διαπροσωπικό μαθησιακό στυλ, ενώ στο ενδοπροσωπικό στυλ έχουν
τη χαμηλότερη βαθμολογία. Ως προς τις μαθησιακές ικανότητες υψηλότερα σκορ
είχαν στο συνταίριασμα εννοιών και χαμηλότερη στην κατανόηση αναλογιών.
Επιπρόσθετα 4 από τις μαθησιακές ικανότητες συσχετίστηκαν ασθενώς αρνητικά, με
τον οπτικό, το λεκτικό και τον ενδοπροσωπικό μαθησιακό τύπο.
Λέξεις-κλειδιά:
Μαθησιακοί τύποι, Μαθησιακές ικανότητες, Ψυχομετρικό τεστ.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
101
Αριθμός σελίδων:
103

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.