Μαρκοβιανές αλυσίδες και ζευγάρωμα από το παρελθόν

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318255 297 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-08-31
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Γκιώνη Ελίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χελιώτης Δημήτρης Επικ. Καθηγ.(Επιβλέπων), Οικονόμου Αντ. Αναπλ. Καθηγ., Μελιγκοτσίδου Λ. Λέκτορας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μαρκοβιανές αλυσίδες και ζευγάρωμα από το παρελθόν
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Το 1996 οι Jim Propp και David Wilson παρήγαγαν έναν αλγόριθμο που επιλύει τα
προβλήματα που παρουσιάζει
μία συνήθη MCMC μέθοδος. Ο αλγόριθμος αυτός που ονομάστηκε αλγόριθμος
Propp-Wilson είναι ένας ακριβής αλγόριθμος
προσομοίωσης. Για την βελτίωση της λειτουργικότητας του Propp-Wilson, για την
προσομοίωση αλυσίδων με μεγάλο χώρο
καταστάσεων, προέκειψε η ιδέα του sandwiching, η οποία δεν επηρέαζεται από το
μέγεθος του χώρου καταστάσεων της
αλυσίδας. Άλλη μία τροποποίηση του αλγορίθμου έγινε πρόσφατα από τον Wilson,
για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που
προκαλούσε η  επαναλαμβανόμενη χρήση και αποθήκευση των ίδιων τυχαίων αριθμών
για την προσομοίωση των αλυσίδων.
Λέξεις-κλειδιά:
Μαρκοβιανές αλυσίδες , Αλγόριθμος Propp-Wilson, Διαδικασία σάντουιτς  , Τροποποίηση του Wilson, Δίδυμο τρέξιμο  
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
3
Αριθμός σελίδων:
45

document.pdf
487 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.