Μελέτη και Αξιολόγηση Τεχνικών Συμπίεσης Ολοκληρωτικών Εικόνων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318402 279 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-05-15
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Χαλάς Αντώνης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Εμμανουήλ Σαγκριώτης Αναπλ. Καθηγ., Νικόλαος Σγούρος Διδάκτορας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη και Αξιολόγηση Τεχνικών Συμπίεσης Ολοκληρωτικών Εικόνων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στην εποχή της πληροφορίας, την οποία διανύουμε, οι πολυμεσικές εφαρμογές
εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου σε ολοένα και πιο απαιτητικές. Τη
μεγαλύτερη πρόκληση αποτελεί η λήψη, η κωδικοποίηση και η ανακατασκευή
τρισδιάστατων στατικών και κινούμενων εικόνων. Στην παρούσα διπλωματική εργασία
θα πραγματοποιηθεί αναφορά στη μέθοδο ολοκληρωτικής φωτογράφισης και θα
μελετηθούν σε βάθος όλες οι τεχνικές συμπίεσης των ολοκληρωτικών εικόνων.
Πρόκειται για μία από τις δημοφιλέστερες μεθόδους τρισδιάστατης καταγραφής και
απεικόνισης. Χαρακτηριστικό των ολοκληρωτικών φωτογραφιών αποτελεί η υψηλή
συσχέτιση η οποία παρουσιάζεται εντός των εικόνων, εξαιτίας του τρόπου λήψεως
τους, γεγονός το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί ο κωδικοποιητής για να επιτύχει
αποδοτικότερη συμπίεση. Το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας αφιερώνεται στην
εκτενή ανάλυση των βασικών αρχών και μεθόδων συμπίεσης εικόνας προκειμένου ο
αναγνώστης να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η συμπίεση των
δεδομένων με και χωρίς απώλειες. Στα τελευταία κεφάλαια θα συζητηθούν
εξειδικευμένες μέθοδοι συμπίεσης ολοκληρωτικών εικόνων και θα πραγματοποιηθούν
σχετικές μετρήσεις προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα και να αναδειχθούν οι
αποδοτικότεροι κωδικοποιητές.
Λέξεις-κλειδιά:
Τεχνικές Συμπίεσης Εικόνας, Διακριτός Μετασχηματισμός Συνημίτονου, Η.264, Διακριτός Μετασχηματισμός Κυματιδίου, Ολοκληρωτικές Εικόνες
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
13-32, 291-294
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
63
Αριθμός σελίδων:
296