Μελέτη και αξιολόγηση του κόστους της σηματοδοσίας πιστοποίησης στα κινητά δίκτυα 3ης γενιάς, UMTS

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318404 367 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-10-26
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Στίγκα Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λάζαρος Μεράκος, Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. Επιβλέπων, Χριστόφορος Νταντογιάν, Διδάκτωρ Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη και αξιολόγηση του κόστους της σηματοδοσίας πιστοποίησης στα κινητά δίκτυα 3ης γενιάς, UMTS
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σε αυτήν την διπλωματική εργασία μελετάμε και αξιολογούμε την ανταλλαγή σημάτων
που απαιτούνται στα κινητά δίκτυα τρίτης γενιάς, UMTS. Τέτοιου είδους
συστήματα, χρησιμοποιούν συγκεκριμένες λειτουργίες πιστοποίησης προκειμένου να
αναγνωρίσουν και να εγκρίνουν έναν κινητό σταθμό, Mobile Station (MS) και να
επικυρώσουν τον τύπο υπηρεσίας που ζητά. Τα μέρη που συμμετέχουν στην
πιστοποίηση είναι το κέντρο πιστοποίησης, Authentication Center (AuC)και ο MS.
Στο UMTS ο κόμβος Serving General packet radio service Support Node (SGSN)
αποκτά πρόσβαση στο AuC για να πάρει τα δεδομένα πιστοποίησης και αναθέτει στο
AuC να ξεκινήσει τη διαδικασία πιστοποίησης με τον MS. Όμως, το κόστος της
πρόσβασης είναι μεγάλο, για αυτό ο SGSN μπορεί να αποκτήσει έναν πίνακα με
στοιχεία πιστοποίησης με αποτέλεσμα οι φορές πρόσβασης του SGSN στο AuC να
μειωθούν. Ανάλογα με το μέγεθος του πίνακα το κόστος πρόσβασης μπορεί να είναι
μεγάλο ή μικρό. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι παράμετροι του δικτύου που
επηρεάζουν αυτό το κόστος, όπως ο ρυθμός αποστολής πακέτων από τον SGSN στον
MS, ο ρυθμός αποστολής αίτησης σύνδεσης του MS με τον SGSN και του SGSN με το
HLR/AuC, ο χρόνος που διαρκεί μέχρι να γίνει η επόμενη αίτηση σύνδεσης και ο
χρόνος παραμονής του MS μέσα στο δίκτυο.
Λέξεις-κλειδιά:
Παγκόσμιο σύστημα κινητών τηλεπικοινωνιών, Πιστοποίηση, Κέντρο πιστοποίησης, Κινητός σταθμός , Κόμβος υποστήριξης μετάδοσης πακέτων
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
7, 9, 10, 82, 87
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
29
Αριθμός σελίδων:
144

 


attachments.zip
397 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.