Μελέτη τεχνικών συγκομιδής ενέργειας σε συστήματα ραδιοσυχνικής αναγνώρισης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318533 81 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-06
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Ρεμούνδου Ευαγγελία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νισταζάκης Έκτορας Επίκ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη τεχνικών συγκομιδής ενέργειας σε συστήματα ραδιοσυχνικής αναγνώρισης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Study of energy harvesting techniques in RFID systems
Περίληψη:
Η ενεργειακή τροφοδότηση μικρών συσκευών ή και αισθητήρων που πρέπει να
λειτουργούν αυτόνομα για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι ένα πρόβλημα που στις
μέρες μας έχει απασχολήσει πολύ. Υπάρχει με λίγα λόγια η ανάγκη να αποθηκεύεται
και να παρέχεται επαρκής ενέργεια σε συστήματα και η ενέργεια αυτή να
καταναλώνεται με τις λιγότερες απώλειες και με το μικρότερο δυνατό κόστος. Η
συγκομιδή ενέργειας (ή αλλιώς Energy Harvesting) από το περιβάλλον είναι μια
διαδικασία που εκμεταλλεύεται διάφορες πηγές ενέργειας προκειμένου να καλύψει
τη συγκεκριμένη ανάγκη. Επιπρόσθετα, με αυτόν τον τρόπο, πέρα από την
αποθήκευση και αυτόνομη παροχή ενέργειας των συστημάτων, επιλύονται και τα
προβλήματα που παρουσίαζαν τα υπάρχοντα συστήματα ηλεκτρικής παροχής (όπως οι
μπαταρίες).
Στην παρούσα Διπλωματική εργασία γίνεται μελέτη της διαδικασίας ενεργειακής
συγκομιδής σε συστήματα Αναγνώρισης Ράδιο-Συχνοτήτων (RFID’s). Στο πρώτο
κεφάλαιο περιγράφεται ο ορισμός της ενεργειακής συγκομιδής και οι εφαρμογές
της. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λεπτομερής περιγραφή των RFIDs συστημάτων
καθώς και των χαρακτηριστικών τους. Τέλος, γίνεται παρουσίαση του Μαρκοβιανού
μοντέλου και περιγράφεται η εφαρμογή του στα συστήματα ενεργειακής συγκομιδής
.
Λέξεις-κλειδιά:
Μαρκοβιανές αλυσίδες, Ενεργειακή Συγκομιδή, Ασύρματη μεταφοράς ενέργειας, Συστήματα Αναγνώρισης Ράδιο-Συχνοτήτων
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
5,6,56
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
31
Αριθμός σελίδων:
57

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.