Μελέτη της βιοποικιλότητας στελεχών E. coli που έχουν απομονωθεί σε υδάτινα περιβάλλοντα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318567 133 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-11
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Παπατζιτζέ Όλγα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρ. Αμαλία Δ. Καραγκούνη – Κύρτσου (επιβλέπουσα) Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Δρ. Γεώργιος Διαλλινάς Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δρ. Δημήτριος Χατζηνικολάου Επίκ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της βιοποικιλότητας στελεχών E. coli που έχουν απομονωθεί σε υδάτινα περιβάλλοντα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Το βακτήριο Escherichia coli αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του αερόβιου
μικροβιακού πληθυσμού του ανθρώπου και των ζώων. Η παρουσία του στα διάφορα
υδάτινα περιβάλλοντα αποτελεί δείκτη κοπρανώδους ρύπανσης. Η χλωρίωση αποτελεί
την κυριότερη διαδικασία απολύμανσης νερού. Ο σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη
της ποικιλότητας στελεχών E. coli από δείγματα νερού και η συσχέτιση των
διαφορετικών κλώνων ανάλογα με την παρουσία χλωρίου στο νερό και την
γεωγραφική κατανομή των στελεχών. 101 δείγματα νερού συλλέχθηκαν από
Κολυμβητικές Δεξαμενές, Δίκτυα Ύδρευσης από όλη την Ελλάδα και τη Λίμνη του
Μαραθώνα. Απομονώθηκαν και ταυτοποιήθηκαν 117 στελέχη (ISO/ EN 9308-1: 2000),
τα οποία τυποποιήθηκαν με τη μοριακή μέθοδο Enterobacterial repetitive
intergenic consensus sequence polymerase chain reaction (ERIC-PCR). Τα 105
στελέχη μελετήθηκαν φυλογενετικά με το λογισμικό πρόγραμμα Phylip 3.6.1.
Ομαδοποιήθηκαν σε 15 ERIC-PCR τύπους. 12 ERIC τύποi παρουσιάζονται σε στελέχη
διαφορετικής γεωγραφικής προέλευσης, υποδεικνύοντας τη διασπορά κλώνου E. coli
σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. 7 ERIC τύποi παρουσιάζονται μόνο ή στην
πλειοψηφία τους σε στελέχη που έχουν απομονωθεί από χλωριωμένα δείγματα,
γεγονός το οποίο αποτελεί ένδειξη δημιουργίας ενός νέου κλώνου ανθεκτικού στο
χλώριο. Η ομαδοποίηση αυτή των στελεχών ενισχύει την υπόθεση όχι μόνο
δημιουργίας νέων κλώνων ανθεκτικών στο χλώριο αλλά και τη διασπορά τους σε όλη
τη χώρα.
Λέξεις-κλειδιά:
Βιοποικιλότητα, E. coli, Δείγματα νερού, ERIC-PCR, Xλωρίωση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1-3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
181
Αριθμός σελίδων:
V, 140