Μελέτη της δραστικότητας μιας θερμόφιλης λιπάσης σε μη συμβατικά συστήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318586 406 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-05-29
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Δελέντα Σταυρούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Χατζηνικολάου Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ (Επιβλέπων), Κωνσταντίνος Βοργιάς Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κοσμάς Χαραλαμπίδης Επίκ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της δραστικότητας μιας θερμόφιλης λιπάσης σε μη συμβατικά συστήματα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Study of the activity of a thermophilic lipase in non-conventional systems
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη ασχολήθηκε με την αξιολόγηση της δράσης της θερμόφιλης λιπάσης
του στελέχους Geobacillus sp. σε μη συμβατικά συστήματα. Ο όρος «μη συμβατικά
συστήματα» αναφέρεται: 1) στην επιβολή συνθηκών Υπερυψηλής Υδροστατικής Πίεσης
ΥΥΠ (1,000-10,000 atm), 2) στη χρήση Οργανικών Διαλυτών, με στόχο την
σταθεροποίηση ή και την αύξηση της ενζυμικής ενεργότητας. Αρχικά για τον
καθαρισμό του ενζύμου, το οποίο παραλήφθηκε με υπερέκφραση με το σύστημα
βακυλοϊού flashBACTM, χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές χρωματογραφίας. Η καθαρότητά
του ελέγχθηκε με SDS-PAGE ηλεκτροφόρηση. Ο υδρόφοβος χαρακτήρας που επέδειξε η
λιπάση οδήγησε στην ακινητοπdοίηση του ενζύμου και στην περαιτέρω αξιοποίησή
του υπό αυτήν τη μορφή. Πραγματοποιήθηκαν αντιδράσεις εστεροποίησης και
τρανσεστεροποίησης για την αξιολόγηση της λιπάσης σε αντιδράσεις που εμφανίζουν
βιοτεχνολογικό ενδιαφέρον. Τα αποτελέσματα απέδειξαν πως η δραστικότητα της
λιπάσης ευνοείται με εφαρμογή ΥΥΠ της τάξης των 3,000 atm καθώς και με
σταθεροποίησή της σε οργανικό περιβάλλον.
Λέξεις-κλειδιά:
Λιπάση, Εστεροποίηση, Υπερυψηλή υδροστατική πίεση, Οργανικός διαλύτης, Ενζυμικός καθαρισμός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
232
Αριθμός σελίδων:
[5], 114

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.