Μελέτη της επίδρασης διαφόρων παραμέτρων καθώς και του γενετικού προφίλ ασθενών στη μεταβολή των λιποειδών μετά τη θεραπεία με φλουβαστατίνη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318605 423 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοχημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-01
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Δρόσου Δήμητρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Α. Δημόπουλος Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της επίδρασης διαφόρων παραμέτρων καθώς και του γενετικού προφίλ ασθενών στη μεταβολή των λιποειδών μετά τη θεραπεία με φλουβαστατίνη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Study of the influence of demographic (sex, age), somatotype (height, weight, BMI - body mass index) and individual medical background as well as the genetic profile (CETP I405V and TaqIB gene polymorphism) in the lipid metabolism - Total Cholesterol, TC - Triacyloglycerols, TΑG - Low Density Lipoproteins cholesterol, LDL-C - High Density Lipoproteins, HDL-C of patients treated with fluvastatin.
Περίληψη:
Σκοπός της εν λόγω μελέτης ήταν η εκτίμηση της επίδρασης δημογραφικών (φύλο,
ηλικία), σωματομετρικών (ύψος, βάρος, δείκτης μάζας σώματος-body mass index,
BMI) παραγόντων, ατομικού ιατρικού ιστορικού καθώς και του γενετικού προφίλ
(πολυμορφισμοί Ι405V και TaqIB του γονιδίου της πρωτεΐνης μεταφοράς εστέρων
χοληστερόλης - Cholesterol ester transfer protein, CETP) στη μεταβολή των
λιποειδών, δηλαδή Ολική χοληστερόλη (Total Cholesterol, TC), τριακυλογλυκερολών
(Triacyloglycerols, TΑG), χοληστερόλη της χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (Low
Density Lipoprotein cholesterol, LDL-C), χοληστερόλη της υψηλής πυκνότητας
λιποπρωτεΐνης (High Density Lipoprotein cholesterol, HDL-C), μετά τη θεραπεία
ασθενών με Φλουβαστατίνη.
Υπήρξαν στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα όσο αφορά τα ποσοστά μείωσης της TC,
των TΑG και της LDL-C με p<0.001 στη κάθε περίπτωση. Παρατηρήθηκε σημαντική
μείωση στις TAG σε ασθενείς με συγκεκριμένους γονότυπους. Συγκεκριμένα, όσον
αφορά τον πολυμορφισμό TaqΙB, οι TAG μειώθηκαν σημαντικά στους ασθενείς με
γονότυπο Β1Β1 και Β2Β2. Όσον αφορά τον πολυμορφισμό I405V οι TAG μειώθηκαν
σημαντικά σε όλους τους γονοτύπους.
Η επίδραση του BMI και η παρουσία υπέρτασης στην % μείωση της TC και της LDL-C
ήταν στατιστικά σημαντική. Συγκεκριμένα, η % μείωση της TC ήταν μικρότερη στους
ασθενείς με υψηλό BMI καθώς και στους ασθενείς με υπέρταση.
Επίσης, η % μείωση της LDL-C ήταν μικρότερη στους ασθενείς με υψηλό ΒΜΙ καθώς
και στους ασθενείς με υπέρταση.
Λέξεις-κλειδιά:
Αλλήλιο, Γονότυπος, Πολυμορφισμός, Φλουβαστατίνη, Πρωτεΐνη μεταφοράς εστέρων χοληστερόλης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
97
Αριθμός σελίδων:
94

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.