Μελέτη της επίδρασης οργανικών ενώσεων που βιοσυσσωρεύονται (Persistnet Organic Pollutants) στο ανθρώπινο επιγενετικό προφίλ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318614 393 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοχημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-04
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Γαβριήλ Μάριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ντία Γαλανοπούλου Καθηγήτρια
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της επίδρασης οργανικών ενώσεων που βιοσυσσωρεύονται (Persistnet Organic Pollutants) στο ανθρώπινο επιγενετικό προφίλ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Epigenome-wide association study (EWAS) on the effects of Persistent Organic Pollutants
Περίληψη:
Τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs) είναι οργανικές ενώσεις που
βιοσυσσωρεύονται (POPs) και χρησιμοποιήθηκαν μέχρι την δεκαετία του 70 σε
διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές. Έκτοτε η χρήση τους απαγορεύτηκε καθώς
επιδημιολογικές μελέτες έδειξαν τον συσχετισμό τους με εμφάνιση καρκίνου και
νευρολογικών παθήσεων.
Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος
EnviroGenomarkers και είχε ως στόχο να ερευνήσει την επίδραση διαφόρων
ρυπογόνων παραγόντων, όπως των POPs, στην μεθυλίωση του DNA των λευκοκυττάρων.
Για τη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δείγματα αίματος από φαινομενικά υγιείς
εθελοντές από δύο προϋπάρχουσες κοόρτες. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 659
εθελοντές εκ των οποίων οι μισοί εμφάνισαν εκ των υστέρων καρκίνο του μαστού
και λευχαιμία, οι υπόλοιποι χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες. Τα επίπεδα των POPs
μετρήθηκαν με χρήση αέριας χρωματογραφίας. Τα επίπεδα μεθυλίωσης του DNA
μετρήθηκαν με χρήση του Illumina Infinium Human Methylation 450 BeadChip.
Ακολούθως πραγματοποιήθηκε κανονικοποίηση και στατιστική ανάλυση με χρήση του
προγράμματος ArrayStudio. Ο συσχετισμός της έκθεσης με την μεθυλίωση έγινε με
εφαρμογή γραμμικών μοντέλων. Εξαρτημένη μεταβλητή ήταν η μεθυλίωση και ως
ανεξάρτητες μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν η λογαριθμημένη συγκέντρωση των POPs, η
ηλικία, το φύλο, η χώρα προέλευσης του δείγματος, ο δείκτης μάζας σώματος, το
κάπνισμα και τα ποσοστά των υποκατηγοριών των λευκοκυττάρων.
Βρέθηκε τόσο θετικός όσο και αρνητικός συσχετισμός στη διαφοροποίηση της
μεθυλίωσης ανάλογα με την έκθεση. Κυρίως οι άνδρες συμμετέχοντες φαίνεται να
επηρεάζονται από την έκθεση σε POPs. Τα γονίδια των οποίων η μεθυλίωση
διαφοροποιείται στατιστικά σημαντικά μετέχουν σε μονοπάτια που σχετίζονται με
τον καρκίνο, τη λειτουργία του νευρικού και του ανοσοποιητικού συστήματος,
καθώς και σε μονοπάτια που σχετίζονται με την ρύθμιση της ινσουλίνης. Το
κυριότερο μονοπάτι που φαίνεται να επηρεάζεται από οποιαδήποτε έκθεση ήταν το
μονοπάτι του EGFR. Επιπλέον ένας σημαντικός αριθμός CpG, των οποίων η μεθυλίωση
διαφοροποιήθηκε στατιστικά σημαντικά εξαιτίας της έκθεσης, επηρεάζεται και από
την εμφάνιση Β τύπου χρόνιας λευχαιμίας. Τα CpG αυτά μπορούν να αποτελέσουν τη
σύνδεση ανάμεσα στην έκθεση σε POPs και την εμφάνιση Β τύπου χρόνιας
λευχαιμίας.
Λέξεις-κλειδιά:
Επιγενετική , Επιδημιολογία, Οργανικές ενώσεις που βιοσυσσωρεύονται, Μεθυλίωση του DNA, Έκθεση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1-11
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
150
Αριθμός σελίδων:
113

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.