Μελέτη της κινητικής της τάξης μικρής εμβέλειας στο κράμα Fe-Cr

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318662 106 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-01-20
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Λουκιάνοβα Βικτόρια
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γ. Αποστολόπουλος, Ερευνητής Β', ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Γ. Αποστολόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ε. Συσκάκης, Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της κινητικής της τάξης μικρής εμβέλειας στο κράμα Fe-Cr
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Short-Range Order Kinetics in Fe-Cr Alloys
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε η χρονική και η θερμοκρασιακή
εξάρτηση της τάξης μικρής εμβέλειας στο κράμα Fe 5.8%Cr, το οποίο αποτελεί το
κύριο συστατικό για ανοξείδωτους χάλυβες και είναι υποψήφιο να χρησιμοποιηθεί
για εφαρμογές πυρηνικής σύντηξης. Η μελέτη των μεταβολών της τάξης μικρής
εμβέλειας πραγματοποιήθηκε με μετρήσεις της παραμένουσας ηλεκτρικής αντίστασης
του κράματος σε θερμοκρασία υγρού ηλίου. Για το σκοπό αυτό στα πλαίσια της
παρούσας εργασίας κατασκευάστηκε ειδική πειραματική διάταξη. Τα αποτελέσματα
των μετρήσεων έδειξαν ότι η αύξηση της τάξης μικρής εμβέλειας οδηγεί σε αύξηση
της παραμένουσας αντίστασης με αποτέλεσμα το κράμα Fe 5.8%Cr να κατατάσσεται
στην κατηγορία κραμάτων τύπου K-state. Σύγκριση με θεωρητικούς υπολογισμούς
σχετικά με την θερμοκρασιακή μεταβολή της παραμέτρου τάξης μικρής εμβέλειας
επέτρεψε την συσχέτιση της παραμένουσας αντίστασης με την παράμετρο τάξης. Η
μελέτη της κινητικής έδειξε ότι η μετάβαση σε νέα κατάσταση τάξης έπειτα από
απότομη μεταβολή της θερμοκρασίας περιγράφεται από εκθετική συνάρτηση. Η
σταθερά χρόνου αποκατάστασης ακολουθεί νόμο τύπου Arrhenius με ενέργεια
ενεργοποίηση E=3.4±0.2 eV. Η τιμή της E συσχετίστηκε με την ενέργεια διάχυσης
του Cr στη μήτρα του Fe. Τα παραπάνω αποτελέσματα αποτελούν την πρώτη λεπτομερή
μελέτη της κινητικής της τάξης η οποία έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στο
κράμα Fe 5.8%Cr.
Λέξεις-κλειδιά:
Φαινόμενα τάξης, Τάξη μικρής εμβέλειας, Μέθοδος ηλεκτρικής αντίστασης, Κράμα Fe-Cr, Ενέργεια διάχυσης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
36
Αριθμός σελίδων:
70