Μελέτη της μικροβιολογικής ποιότητας των παράκτιων υδάτων και άμμου της παραλίας Βάρκιζας Αττικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318687 139 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-10
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Παράσχας Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αμαλία Δ. Καραγκούνη Καθηγήτρια
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της μικροβιολογικής ποιότητας των παράκτιων υδάτων και άμμου της παραλίας Βάρκιζας Αττικής
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Evaluation of the microbial quality of recreational water and sand at Varkiza beach in Attica
Περίληψη:
H μικροβιακή κοινότητα του νερού αλλάζει δραστικά μετά από βροχοπτώσεις και
αυτό μπορεί να επιφέρει πιθανούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Τα
περιττωματικά βακτήρια δείκτες χρησιμοποιούνται για τον ποιοτικό έλεγχο των
θαλασσίων υδάτων, καθώς έχει αποδειχθεί ότι σχετίζονται με ασθένειες που
προκαλούνται με την κολύμβηση. Η παραλία της Βάρκιζας (22 χλμ νότια της Αθήνας)
επελέγη για την παρούσα μελέτη λόγω του μεγάλου αριθμού λουομένων που
συγκεντρώνει ετησίως, της γειτνίασης με την Αθήνα και του βραβείου ‘Γαλάζια
σημαία’ που έχει κερδίσει.
Η μελέτη αυτή είναι μια πρώτη αξιολόγηση των μικροβιακών δεικτών και των
παθογόνων βακτηρίων στην παραλία της Βάρκιζας, καθώς και των επιπτώσεων της
βροχόπτωσης στη μικροβιακή κοινότητα.
Τα δείγματα συλλέχθηκαν τον Ιούλιο του 2010, τον Φεβρουάριο του 2011 και τον
Ιούλιο του 2011 από βάθος περίπου 30 εκατοστών σε συνθήκες ξηρασίας και 24 ώρες
μετά τη βροχόπτωση. Τα δείγματα της άμμου συλλέχθηκαν πάνω από το επίπεδο της
θάλασσας. Τρία διαφορετικά σημεία της παραλίας επιλέχθηκαν για τη συλλογή των
δειγμάτων. Τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν για καλλιέργεια των βακτηρίων
αρχικά διηθήθηκαν, ενώ στη συνέχεια τα φίλτρα τοποθετήθηκαν σε εκλεκτικά
θρεπτικά υποστρώματα και επωάστηκαν σύμφωνα με τυποποιημένα διεθνή πρωτόκολλα.
Τα δείγματα για ανάλυση νουκλεϊκών οξέων διηθήθηκαν και έγινε απομόνωση DNA. Οι
βακτηριακές συγκεντρώσεις υπολογίστηκαν σε αποικίες (CFU) ανά 100 ml νερού ή
αποικίες (CFU) ανά γραμμάριο ξηρής άμμου. Οι ειδικοί εκκινητές PCR για το 16S
rDNA ήταν οι F984GC και R1378, ενώ τα προϊόντα της PCR διαχωρίστηκαν σε πήκτωμα
ακρυλαμίδης με κλίση αποδιατακτικού παράγοντα (DGGE). Αν και ο ολικός
βακτηριακός πληθυσμός δεν επηρεάστηκε από τη βροχόπτωση, τα περιττωματικά
κολίμορφα βακτήρια, καθώς και οι μικροβιακοί δείκτες αυξήθηκαν 24 ώρες μετά τη
βροχόπτωση κατά τις θερινές δειγματοληψίες.Παρόμοια αύξηση εντοπίστηκε και κατά
τις χειμερινές δειγματοληψίες αν και οι βακτηριακοί πληθυσμοί ήταν πολύ
μικρότεροι.Η ανίχνευση του βακτηρίου Salmonella ήταν θετική και στις 6
δειγματοληψίες. Στα δείγματα άμμου εμφανίστηκε σημαντική παρουσία
Enterococcussp. και Candidaspp. σε συνθήκες ξηρασίας κατά τις θερινές
δειγματοληψίες.Τα αποτελέσματα της ευθυγράμμισης των αλληλουχιών των ριβοτύπων
της DGGE, έδειξαν ότι οι κυρίαρχοι βακτηριακοί πληθυσμοί στα δείγματα του νερού
που αναλύθηκαν έχουν τη μεγαλύτερη φυλογενετική συγγένεια με τα εξής είδη:
Glaciecolapallidula, Glaciecolanitratireducens, Pseudoalteromonasatlantica,
Alteromonasgenovensis, Novosphingobiumcapsulatum, Nereidaignava,
Ralstoniasolanecearum, Oceanicolapacificus, Pseudoalteromonasespejiana,
Alteromonasmacreodii, Αestuariibacterhalophilus
Λέξεις-κλειδιά:
Βακτήρια, Βροχόπτωση, Παραλία, Νερό, Άμμος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
99
Αριθμός σελίδων:
Χ, 127