Μελέτη της πρόσληψης Cr και Ni από το φυτό ηλίανθος (Helianthus annuus)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318699 112 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-17
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Στόικου Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Ζαμπετάκης Αναπληρωτής Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της πρόσληψης Cr και Ni από το φυτό ηλίανθος (Helianthus annuus)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
The uptake of Cr and Ni by sunflower (Helianthus annuus)
Περίληψη:
Τα βαρέα μέταλλα, προσλαμβάνονται εκλεκτικά και συσσωρεύονται, μέσω της
άρδευσης στο νερό, στα φυτά και μετά από κατανάλωση, δημιουργούν προβλήματα
υγείας στον άνθρωπο. Οι κύριες πηγές ρύπανσης των βαρέων μετάλλων στα φυτά,
είναι οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες, καθώς και η ατμοσφαιρική εναπόθεση. Η
διασταυρούμενη επιμόλυνση των τροφίμων από βαρέα μέταλλα είναι ένας αναδυόμενος
κίνδυνος, καθώς υπάρχει αποδεδειγμένη σχέση μεταξύ της ρύπανσης του
περιβάλλοντος και της τροφικής αλυσίδας. Η  Φυτοεξαγωγή, είναι μια τεχνολογία
αποκατάστασης, που χρησιμοποιεί φυτά για την απομάκρυνση βαρέων μετάλλων από το
έδαφος. Ο Ηλίανθος (Helianthus annuus), είναι ένα φυτό που καλλιεργείται είτε
ως τρόφιμο, είτε ως ζωοτροφή. Η παραγωγή ηλιόσπορων και ηλιελαίου, για
ανθρώπινη κατανάλωση, συνδέει άμεσα το φυτό με την τροφική αλυσίδα και η
ικανότητά του να απομακρύνει βαρέα μέταλλα από το έδαφος αποτελεί αντικείμενο
έρευνας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του φυτού ως προς την
ικανότητά απορρόφησης χρωμίου και νικελίου από τους κορμούς, τα φύλλα και τις
ρίζες, σε ένα πείραμα θερμοκηπίου, στα πλαίσια της μελέτης ολόκληρου του φυτού
καθώς και του βρώσιμου τμήματος (άνθη), σε έξι γραμμές άρδευσης, εφοδιασμένες
με υδατικό διάλυμα που περιέχει διαφορετικά επίπεδα Cr (VI) και Νί (ΙΙ) ως
ακολούθως: 0 μg / L (έλεγχος), 100 μg / L, 500 μg / L, 1000 μg / L, 5000 μg /L
και 10000 μg /L. Τα δείγματα των κορμών, των φύλλων και των ριζών, που είχαν
ποτιστεί με Cr και Ni, παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σχεση με
τα δείγματα αναφορές. Παρουσίασαν επίσης και θετική συσχέτιση, τόσο ως προς το
χρώμιο όσο και ως προς το νικέλιο. Ο Ασωπός ποταμός και το περιβαλλοντικό
πρόβλημα του, έχει βρεθεί στο επίκεντρο, λόγω της μοναδικής περιβαλλοντικής
ζημίας που έχει εμφανιστεί στην περιοχή. Ως εκ τούτου, μπορούμε να
παρουσιάσουμε τα οφέλη της καλλιέργειας του ηλίανθου στους αγρότες, ελπίζοντας
σε μια εναλλακτική λύση, ωφέλιμη τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους
αγρότες της περιοχής.
Λέξεις-κλειδιά:
Χρώμιο, Νικέλιο, Ηλίανθος, Φυτοαπορρύπανση, Ασωπός
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
9-18, 121-123
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
115
Αριθμός σελίδων:
157