Μελέτη της συνάρτησης Green μίας οπής σε αντισιδηρομαγνήτες με τάξη μορφής στήλης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318705 102 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-06-16
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Χατζηαποστόλου Αντώνιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευστράτιος Μανουσάκης Καθηγητής (επιβλέπων),Γεώργιος Τριμπέρης Καθηγητής, Νικόλαος Στεφάνου Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της συνάρτησης Green μίας οπής σε αντισιδηρομαγνήτες με τάξη μορφής στήλης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Study of the single-hole Green's function in antiferromagnets with columnar order
Περίληψη:
Μελετούμε τη συνάρτηση Green μίας οπής σε αντισιδηρομαγνήτες με τάξη μορφής
στήλης (columnar) μέσα στα πλαίσια του μοντέλου t-J1-J2. Το μοντέλο t-J1-J2
αποτελεί μία μόνο αφετηρία για την περαιτέρω διερεύνηση της δυναμικής των
ηλεκτρονίων και των οπών στα σιδηροπνικτίδια FeAs. Χρησιμοποιούμε τη γραμμική
προσέγγιση της θεωρίας των σπιν-κυμάτων (LSW) στο τμήμα της ενεργού
Χαμιλτονιανής του μοντέλου που περιγράφει τις αλληλεπιδράσεις των σπιν και τη
μέθοδο slave fermion για το τμήμα του άλματος. Υπολογίζουμε την εξίσωση Dyson
για το διαδότη μίας οπής χρησιμοποιώντας την non-crossing approximation (NCA).
Στην προσέγγιση NCA αγνοείται η επίδραση διαγραμάτων της ιδιοενέργειας
(self-energy) για τα οποία διασταυρώνονται οι διαδότες των μαγνονίων.
Λέξεις-κλειδιά:
Αντισιδηρομαγνήτες, Σιδηροπνικτίδια, Οπή, Μαγνόνια, Ιδιοενέργεια
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
24
Αριθμός σελίδων:
61

document.pdf
391 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.