Μελέτη της συνεργιστικής δράσης των διαφόρων παραγόντων που οδήγησαν στην πλημμύρα στη Δυτική Αττική, τον Οκτώβριο του 2014

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318710 318 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-20
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Καράλη Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παναγιώτης Νάστος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Σ. Πούλος, Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Α. Παλιατσός, Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της συνεργιστικής δράσης των διαφόρων παραγόντων που οδήγησαν στην πλημμύρα στη Δυτική Αττική, τον Οκτώβριο του 2014
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Study of the synergistic action of the various factors that resulted in the flooding of western Attica in October 2014
Περίληψη:
Οι πλημμύρες εντός των αστικών περιοχών αποτελούν μια από τις πιο διαδεδομένες
φυσικές καταστροφές οι οποίες επηρεάζουν τον άνθρωπο, τις κατασκευές και την
περιουσία του. Σε κάποιες περιπτώσεις χάνονται ανθρώπινες ζωές. Έτσι, είναι
επιτακτική η ανάγκη να μελετηθούν και να διευκρινιστούν τα αίτια που τις
προκαλούν ούτως ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες που θα μειώσουν την
εμφάνισή τους. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση των παραγόντων που
έπαιξαν ρόλο στην καταστροφική πλημμύρα της 24ης Οκτωβρίου 2014 στη δυτική
Αττική. Στην έρευνα που έγινε, αρχικά εξετάστηκαν οι μετεωρολογικές συνθήκες
που επικράτησαν την ημέρα του συμβάντος. Με τη βοήθεια μετεωρολογικών χαρτών
διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο γεγονός ανήκει στην κατηγορία των ακραίων
μετεωρολογικών φαινομένων.
Στη συνέχεια, έπειτα από συστηματική αναζήτηση, επιλέχτηκαν 34 θέσεις οι οποίες
παρουσίασαν τις μεγαλύτερες καταστροφές την ημέρα της πλημμύρας, όπως
πλημμυρισμένα σπίτια και καταστήματα και εκτεταμένες ζημιές σε κατασκευές και
οχήματα. Με τη βοήθεια του λογισμικού GIS κατασκευάστηκαν επιμέρους χάρτες οι
οποίοι περιγράφουν τις γεωμορφολογικές συνθήκες (κατάσταση υδρογραφικού
δικτύου, μορφολογικές κλίσεις εδάφους) κάθε θέσης. Κατόπιν έρευνας πεδίου,
διαπιστώθηκαν οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις που έγιναν στο φυσικό περιβάλλον
κατά την αστικοποίηση της δυτικής Αττικής και οι ελλείψεις στις τεχνικές
υποδομές οι οποίες σε συνδυασμό με το ακραίο του μετεωρολογικού φαινομένου,
οδήγησαν στα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωμορφολογία
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα
Χαρτογραφία
Μετεωρολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Φυσικές καταστροφές , Πλημμύρα, Ακραίο μετεωρολογικό φαινόμενο, Αστικοποίηση, Ανθρωπογενείς παρεμβάσεις
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1-8
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
165
Αριθμός σελίδων:
186