Μελέτη της χημικής σύστασης των PM2.5 και συσχέτιση τους με το εσωτερικό/εξωτερικό περιβάλλον σε ημιαστική περιοχή της Αττικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318719 82 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-13
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Ψωμά Γεωργία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κ. Χέλμης, Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της χημικής σύστασης των PM2.5 και συσχέτιση τους με το εσωτερικό/εξωτερικό περιβάλλον σε ημιαστική περιοχή της Αττικής
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Study of chemical comosition of the PM2.5 and correlation with the interior/exterior enviroment in suburban area
Περίληψη:
Σήμερα η ρύπανση του αέρα εσωτερικών χώρων είναι ένα διαδεδομένο φαινόμενο και
είναι γνωστό με τον όρο «νοσηρό κτίριο». Πολλά σύγχρονα κτίρια με στόχο την
εξοικονόμηση ενέργειας φτιάχνονται έτσι ώστε να σφραγίζονται από τις συνθήκες
του περιβάλλοντος. Αυτό όμως έχει και ως συνέπεια να εκπέμπονται επιβλαβή αέρια
από διάφορα συνθετικά υλικά και να παγιδεύονται στους ερμητικά κλειστούς χώρους.
Διεθνείς μελέτες αποδεικνύουν ότι τα επίπεδα των ατμοσφαιρικών ρύπων είναι πολύ
μεγαλύτερα στο εσωτερικό περιβάλλον από ότι στο εξωτερικό.
Αυτός είναι και ο λόγος που μας ώθησε να ασχοληθούμε με την επίδραση της
εξωτερικής ρύπανσης στο εσωτερικό περιβάλλον ενός σπιτιού σε μία ημιαστική
περιοχή της Αθήνας (Λυκόβρυση). Πιο συγκεκριμένα υπολογίσαμε το λόγο
indoor/outdoor (Ι/Ο) για τη συγκέντρωση μάζας των PM2.5 καθώς και την χημική
τους σύσταση σε οργανικό-στοιχειακό άνθρακα και ιόντα. Για το σκοπό αυτό
πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του σπιτιού για
είκοσι ημέρες.Η ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό περιβάλλον επηρεάζεται τόσο από
τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα μέσα στο σπίτι (κάπνισμα, μαγείρεμα,
καθάρισμα κτλ) όσο και από εξωτερικές πηγές (καυσαέρια αυτοκινήτων,βιομηχανίες
κτλ).
Λέξεις-κλειδιά:
Αιωρούμενα σωματίδια, Οργανικός άνθρακας, Στοιχειακός άνθρακας, Ανιόντα, Κατιόντα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
37
Αριθμός σελίδων:
78