Μελέτη της χωροχρονικής κατανομής μικροοργανισμών σε πρότυπο σύστημα κομποστοποίησης αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318727 197 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-06
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Γεωργιάδη Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χατζηνικολάου Δημήτριος Επικ. Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της χωροχρονικής κατανομής μικροοργανισμών σε πρότυπο σύστημα κομποστοποίησης αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η διαδοχή και η χωροχρονική κατανομή των μικροοργανισμών που αναπτύσσονται σε
συστήματα κομποστοποίησης αποτελεί έναν τομέα που με έντονο επιστημονικό
ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον αυτό επικεντρώνεται αφενός στην κατανόηση του τρόπου
εξέλιξης και δραστηριότητας της μικροβιακής κοινότητας που αναπτύσσεται στα
συστήματα αυτά και αφετέρου στην ανάπτυξη βιοτεχνολογικών εφαρμογών που θα
βοηθήσουν στην εξυγίανση και βελτίωση του περιβάλλοντος αλλά και στην αειφόρο
ανάπτυξη.
Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της κατανομής του μικροβιακού
πληθυσμού καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής των αποβλήτων σε πρότυπο σύστημα
κομποστοποίησης καθώς και ο έλεγχος της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας
του προϊόντος που προκύπτει από τη διαδικασία αυτή. Τα δείγματα ελήφθησαν από
ένα τυπικό σύστημα κομποστοποίησης σε σειράδια, που είναι τοποθετημένο στο
Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών του Δήμου Ελευσίνας, σε χρονική κλίμακα
136 ημερών. Το αρχικό υλικό αποτελείτο από οικιακά ζυμώσιμα απόβλητα με
πλαστικές σακούλες που συλλέχθηκαν από τον οικείο δήμο σε χρονική διάρκεια μιας
εβδομάδας, από λειοτεμαχισμένα κλαδιά και φύλλα, από προϊόντα κλαδέματος των
δέντρων που είναι φυτεμένα στα πεζοδρόμια της πόλης και από αφυδατωμένη λάσπη
της βιομηχανίας χάρτου ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε., που βρίσκεται στον Ασπρόπυργο.
Η εξέλιξη του μικροβιακού φορτίου εξετάστηκε με συνδυασμό κλασικών
μικροβιολογικών και μοριακών μεθόδων, ενώ παράλληλα με τις δειγματοληψίες
ελήφθησαν μετρήσεις θερμοκρασίας και υγρασίας του υποστρώματος. Επιπλέον,
εκτιμήθηκε ο ολικός αριθμός των βακτηρίων, των ζυμών και των νηματοειδών
μυκήτων. Τέλος, σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν διαφορετικής αναλογίας συστήματα
μικρόκοσμου εδάφους – κομπόστ, εξετάστηκε η ανάπτυξη του μικροοργανισμού που
επικράτησε στο σύστημα και πραγματοποιήθηκε σύγκριση των αποτελεσμάτων που
καταγράφηκαν στα συστήματα μικροκόσμων.
Τα αποτελέσματα των παραπάνω πειραμάτων έδειξαν μεταξύ άλλων ότι σε συστήματα
κομποστοποίησης αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων που παρατηρείται ήπια διακύμανση
θερμοκρασίας και υγρασίας, ο μικροβιακός πληθυσμός κατανέμεται ελαφρώς
ανομοιόμορφα με την επικράτηση ενός παθογόνου μύκητα και ενός βακτηριακού
στελέχους που συγκεντρώνει πλήθος βιοτεχνολογικών ιδιοτήτων όπως η
βιοαποικοδόμηση φαινολών.
Λέξεις-κλειδιά:
Κομποστοποίηση, Απόβλητα, Ποικιλότητα, Μικροοργανισμοί, Βιοαποικοδόμηση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
10-12
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
70
Αριθμός σελίδων:
107

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.