Μελέτη του αεροχείμαρρου σε Μέσης Κλίμακας Φαινόμενα στην περιοχή της Μεσογείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318731 80 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-12-14
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Kαταγά Γαρυφαλλιά
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Kαρτάλης Κ. Αναπλ. Καθηγητής (Επιβλέπων), Φλόκα Ε. Αναπλ. Καθηγήτρια, Ασημακόπουλος Δ. Ομότ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη του αεροχείμαρρου σε Μέσης Κλίμακας Φαινόμενα στην περιοχή της Μεσογείου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Jet stream study in Mediterranean Mesoscale Convective Systems
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία, μελετάται η συμβολή του υποτροπικού αεροχείμαρρου σε
μέσης κλίμακας φαινόμενα στη Μεσόγειο. Πιο συγκεκριμένα, σε φαινόμενα μέσης
κλίμακας που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το έτος 2013. Στις 22 Φεβρουαρίου,
σημειώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις με αθροιστικό ύψος βροχής περίπου 100 mm μέσα
σε οκτώ ώρες σε περισσότερους από έναν μετεωρολογικούς σταθμούς της Αθήνας.
Στις 22 Νοεμβρίου, η Ρόδος και ιδιαίτερα το Βόρειο τμήμα του νησιού, δέχτηκε
100 mm υετού σε διάρκεια 4 ωρών. Η σφοδρότητα της βροχόπτωσης και στα δύο
επεισόδια καθώς και οι εκτεταμμένες ζημιές που προκάλεσε, δημιούργησαν την
ανάγκη να αναλυθούν τα φαινόμενα μετεωρολογικά και να γίνει μια προσπάθεια στην
βελτίωση της πρόγνωσης.
Στα Κεφάλαια 1 και 2 δίνεται το απαιραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για τους
αεροχειμάρρους και τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο ύψος που πνέουν αλλά
και για όλα τα φαινόμενα που σχετίζονται με αυτούς, όπως τα φαινόμενα μέσης
κλίμακας. Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της δορυφορικής
μετεωρολογίας και συνεπώς γίνεται κατανοητή η ανάγκη χρήσης δεικτών που
παρακολουθούν φαινόμενα μέσης κλίμακας. Στα Κεφάλαια 4, 5, 6, παρουσιάζεται η
μεθοδολογία μελέτης και τα δεδομένα, τα αποτελέσματα της μελέτης και τα
συμπεράσματα, αντίστοιχα.
Λέξεις-κλειδιά:
Καταιγίδες, Αεροχείμαρρος, Μέσης Κλίμακας Φαινόμενα, Συνδυαστικοί δείκτες, Μεσόγειος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
66
Αριθμός σελίδων:
112

document.pdf
11 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.