Μελέτη του θερμικού ισοζυγίου του ανθρώπου σε μη σταθερές συνθήκες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318741 110 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-11-02
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Τσιτσομήτσιου Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Έλενα Φλόκα (επιβλέπουσα), Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Ιακωβίδης, Επίκουρη Καθηγήτρια Χαρά Μιχαλοπούλου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη του θερμικού ισοζυγίου του ανθρώπου σε μη σταθερές συνθήκες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης είναι η διερεύνηση της θερμικής άνεσης
του ανθρώπινου οργανισμού ενός "μέσου" τύπου ανθρώπου σε θερμό εξωτερικό
περιβάλλον μέσω της μελέτης του θερμικού ισοζυγίου, με τη χρήση του δυναμικού
μοντέλου ΙΜΕΜ (Instationary Munich Energy balance Model). Η μελέτη
πραγματοποιείται μεταβάλλοντας την ένταση της δραστηριότητας, το βαθμό έκθεσης
στην άμεση ηλιακή δραστηριότητα και τα μετεωρολογικά δεδομένα. Τα μεγέθη που
εξετάζονται είναι οι θερμοφυσιολογικές παράμετροι, οι ροές θερμότητας μεταξύ
του ανθρώπινου οργανισμού και του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και ο
βιομετεωρολογικός δείκτης ΡΕΤ (Φυσιολογική Ισοδύναμη Θερμοκρασία). Η μελέτη
μέσω της διαδικασίας της προσομοίωσης ολοκληρώνεται σε τρεις φάσεις, για δέκα
θερμές ημέρες.
Η πρώτη φάση της προσομοίωσης, αρχίζει με την έξοδο του υποκειμένου από έναν
εσωτερικό χώρο στο εξωτερικό περιβάλλον, ευρισκόμενο υπό σκιά σε χαμηλά επίπεδα
δραστηριότητας. Κατά τη δεύτερη φάση της διαδικασίας, το άτομο θεωρείται ότι
υποβάλλεται στη δραστηριότητα του βαδίσματος ενώ εκτίθεται συνεχώς στην άμεση
ηλιακή ακτινοβολία. Κατά την τρίτη φάση της διαδικασίας προσομοίωσης, το υπό
εξέταση άτομο ακολουθεί ήπια δραστηριότητα υπό σκιά.
Από την εξέταση των παραμέτρων διαπιστώθηκε ότι οι θερμοκρασίες σώματος και
ιδιαίτερα η μέση θερμοκρασία δέρματος έχει βαρύνουσα σημασία για τον υπολογισμό
του θερμικού ισοζυγίου του ανθρώπινου σώματος. Αυτό το αποτέλεσμα επηρεάζει και
την πορεία του πλεονάσματος ή της απώλειας θερμότητας μέσω της ακτινοβολίας,
της μεταφοράς, της διάχυσης των υδρατμών και της εξάτμισης του ιδρώτα για τις
τρεις φάσεις της διαδικασίας προσομοίωσης. Τέλος, η αποτύπωση της θερμικής
επιβάρυνσης του ανθρώπινου σώματος εμφανίζεται και με την εξέλιξη των τιμών του
δείκτη ΡΕΤ.
Λέξεις-κλειδιά:
Θερμική άνεση, Θερμικό ισοζύγιο, Μοντέλο ΙΜΕΜ, Θερμοφυσιολογικές παράμετροι, Ροές θερμότητας από και προς το ανθρώπινο σώμα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
48
Αριθμός σελίδων:
167

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.