Μελέτη του φαινομένου πόλωσης-ανταλλαγής σε διμαγνητικά νανοσύρματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318782 173 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-23
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Πατσόπουλος Αριστοτέλης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κεχράκος Δημήτριος Αναπλ. Καθηγητής (Επιβλέπων), Σιμσερίδης Κωσταντίνος Επίκ. Καθηγητής, Τριμπέρης Γεώργιος Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη του φαινομένου πόλωσης-ανταλλαγής σε διμαγνητικά νανοσύρματα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Atomistic modeling of the exchange-bias effect in magnetic nanowires
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία, μελετήθηκαν κρυσταλλικά σιδηρομαγνητικά νανοσύρματα (ΜΝΣ)
και διμαγνητικά νανοσύρματα (ΔΜΝΣ) με μορφολογία σιδηρομαγνητικού πυρήνα-
αντισιδηρομαγνητικού φλοιού, τα οποία εμφανίζουν το φαινόμενο πόλωσης
ανταλλαγής. Οι μαγνητικές ιδιότητες των νανοσυρμάτων περιγράφονται στο πλαίσιο
της κλασσικής Χαμιλτονιανής Heisenberg. Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο προσομοίωσης
MonteCarlo και τον αλγόριθμο Metropolis, για να μελετήσουμε την εξάρτηση του
βρόχου υστέρησης των νανοσυρμάτων από την παράμετρο αναλογίας
(μήκος/διάμετρος). Εξετάσθηκε ο μηχανισμός αντιστροφής της μαγνήτισης στα
σιδηρομαγνητικά νανοσύρματα και διαπιστώθηκε πως, λόγω των μαγνητοστατικών
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ατομικών spins, η αντιστροφή της μαγνήτισης
πραγματοποιείται με σχηματισμό μαγνητικών τοιχωμάτων. Παρατηρήθηκε ότι, λόγω
των διπολικών αλληλεπιδράσεων έχουμε αρχική αύξηση του συνεκτικού πεδίου (Hc)
των μαγνητικών νανοσυρμάτων (σιδηρομαγνητικών και διμαγνητικών) καθώς αυξάνεται
το μήκος τους και σταδιακή σταθεροποίηση της τιμής σε μεγάλες τιμές του λόγου
αναλογίας. Παρόμοια εξάρτηση από το λόγο αναλογίας, αλλά με μειούμενες τιμές,
εμφανίζει το πεδίο πόλωσης ανταλλαγής (Heb). Επίσης, διερευνήθηκε η επίδραση
της ισχύος των διπολικών αλληλεπιδράσεων στη διαμόρφωση του μηχανισμού
αντιστροφής της μαγνήτισης στα διμαγνητικά νανοσύρματα και παρατηρήθηκε
μετάβαση από τη σύμφωνη στροφή (g<ισχύς των αλληλεπιδράσεων αυξάνεται. Τέλος, μελετήθηκε η επίδραση της
ενδοεπιφανειακής τραχύτητας και παρατηρήθηκε ότι οδηγεί σε αύξηση του πεδίου
πόλωσης ανταλλαγής.
Λέξεις-κλειδιά:
Μαγνητικά Νανοσύρματα, Συνεκτικό πεδίο, Πεδίο πόλωσης-ανταλλαγής, Σχηματισμός μαγνητικών τοιχωμάτων, Ενδοεπιφανειακή τραχύτητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
41
Αριθμός σελίδων:
102