Μελέτη των λακκασών του βασιδιομύκητα Pleurotus ostreatus

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318814 222 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-02-14
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Φρυσούλη Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μιλτιάδης Τύπας Καθηγητής (Επιβλέπων), Κοσμάς Χαραλαμπίδης Επικ. Καθηγητής, Δημήτρης Χατζηνικολάου Επικ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη των λακκασών του βασιδιομύκητα Pleurotus ostreatus
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Study on laccases of basidiomycete Pleurotus ostreatus
Περίληψη:
Η συγκεκριμένη έρευνα ασχολήθηκε με τη μελέτη των λιγνινολυτικών ιδιοτήτων των
βασιδιομυκήτων, που οφείλονται σε μία πληθώρα ενζυμικών δραστηριοτήτων, με
αποτέλεσμα την αποικοδόμηση δύσκολων πολυμερών, όπως η λιγνίνη, η οποία και
αποτελεί το δεύτερο σε αφθονία φυσικό πολυμερές, ιδιαίτερα σημαντικό στον κύκλο
του άνθρακα. Συγκεκριμένα στην έρευνα των πλαισίων αυτής της εργασίας
χρησιμοποιήθηκεο μύκητας λευκής σήψης Pleurotus ostreatus και εστιάσαμε στη
μελέτη κάποιων εκ των ενζύμων, που του προσδίδουν την ικανότητα διάσπασης της
λιγνίνης, και τα οποία περιλαμβάνονται στην οικογένεια των λακκασών. Οι
λακκάσες καταλύουν την οξείδωση σε μια σειρά αρωματικών υποστρωμάτων με
ταυτόχρονη αναγωγή του μοριακού οξυγόνου σε νερό. Δεν εμφανίζουν ιδιαίτερη
ειδικότητα ως προς το υπόστρωμα, έτσι έχουν τη δυνατότητα να αποικοδομούν
πληθώρα φυσικών αλλά και σύνθετων αρωματικών ενώσεων, που συνήθως αποτελούν
απόβλητα βιομηχανικής επεξεργασίας. Με αυτές τις ιδιότητες οι λακκάσες μπορούν
να χρησιμοποιηθούν σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας, της διατροφής και της
βιοαποκατάστασης.
Στη συγκεκριμένη έρευνα, επιχειρήθηκε η μελέτη της οικογένειας αυτής σε
διάφορα επίπεδα.
•Βιοπληροφορική ανάλυση της γονιδιακής οικογένειας.
•Προσπάθεια στοχευμένης γονιδιακής απενεργοποίησης λακκασών του P. ostreatus,
•Προσπάθεια ετερόλογης ευκαρυωτικής έκφρασης των λακκασών του P. ostreatus στον
μύκητα λευκής σήψης Phanerochaete chrysosporium.
•Προσπάθεια προκαρυωτικής ετερόλογης έκφρασης λακκασών του P. ostreatus σε
Escherichia coli.
Λέξεις-κλειδιά:
Λακκάσες, Λιγνίνη, Βασιδιομύκητες, Pleurotus ostreatus, Phanerochaete chrysosporium
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
140
Αριθμός σελίδων:
174