Μελέτη των χαρακτηριστικών και υπολογισμός του βάθους του ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος πάνω από τη Κρήτη με τη χρήση lidar

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318840 90 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-02-21
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Χατζηγρηγορίου Βενιαμίν
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κ. Χέλμης Καθηγητής ΕΚΠΑ (Επιβλέπων), Β. Αμοιρίδης Κύριος Ερευνητής ΕΑΑ, Ε. Φλόκα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη των χαρακτηριστικών και υπολογισμός του βάθους του ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος πάνω από τη Κρήτη με τη χρήση lidar
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Study of characteristics and estimation of atmospheric boundary layer depth over Crete using lidar
Περίληψη:
Η διπλωματική εργασία πραγματεύεται την μέτρηση του βάθους ανάμειξης του
ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος πάνω από τη Κρήτη με τη χρήση τεχνικών lidar
. Η εργασία βασίζεται σε μετρήσεις lidar που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι
του 2014 σε πείραμα που πραγματοποίησε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών . Τα
δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από ένα Raman Lidar και το ελαστικά
οπισθοσκεδαζόμενο σήμα που αυτό λαμβάνει από ένα παλμικό laser που εκπέμπει
στα 1064 nm. Ο εντοπισμός του βάθους ανάμειξης βασίζεται στο ότι η συγκέντρωση
των αιωρούμενων σωματιδίων είναι πολύ μεγαλύτερη μέχρι το ύψος στο οποίο
εκτείνεται το βάθος ανάμειξης και μειώνεται ξαφνικά πάνω από αυτό. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι το βάθος ανάμειξης δεν μπορεί να υπολογιστεί για όλες
τις περιπτώσεις με τη συγκεκριμένη τεχνική, ιδιαίτερα όταν υπάρχει μεταφορά
σκόνης από την Αφρική στην περιοχή της Κρήτης. Η συγκεκριμένη τεχνική έχει
αξιόλογα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της ημέρας στις περιπτώσεις που
επικρατούν άνεμοι μέτριας έντασης. Για την καλύτερη αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων, υπήρξε σύγκριση της τεχνικής lidar με αποτελέσματα αριθμητικού
μοντέλου και ραδιοβολίσεων.
Λέξεις-κλειδιά:
Ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα, Βάθος ανάμειξης, Lidar, Κρήτη, Τύρβη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
24
Αριθμός σελίδων:
114