Μελέτη των χαρακτηριστικών του Επιφανειακού Θαλάσσιου Ατμοσφαιρικού Οριακού Στρώματος πάνω από το Αιγαίο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318842 101 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-09-17
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Μούσχουρας Παναγιώτης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Χέλμης Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη των χαρακτηριστικών του Επιφανειακού Θαλάσσιου Ατμοσφαιρικού Οριακού Στρώματος πάνω από το Αιγαίο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Study of the characteristics of Surface Marine Atmospheric Boundary Layer over the Aegean Sea
Περίληψη:
Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη των τυρβωδών χαρακτηριστικών της ροής του
επιφανειακού Θαλάσσιου Ατμοσφαιρικού Οριακού Στρώματος (ΘΑΟΣ) πάνω από το
Αιγαίο Πέλαγος. To πείραμα διεξήχθη στη νήσο Κάρπαθο, κυρίως κάτω από την
επίδραση των ετησίων ανέμων, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2012. Ένας
μετεωρολογικός ιστός εγκαταστάθηκε κοντά στην ακτογραμμή, εξοπλισμένος με
ανεμόμετρο και υγρόμετρο υψηλής απόκρισης, μετρώντας τις τρεις συνιστώσες του
ανέμου, την αληθή θερμοκρασία και τους υδρατμούς στο ύψος των 14,5 m, με
συχνότητα δειγματοληψίας 10 Hz. Στον ίδιο ιστό αισθητήρες αργής απόκρισης
παρείχαν μετρήσεις της ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου, της θερμοκρασίας και
της σχετικής υγρασίας σε τρία επίπεδα (3, 9 και 13m). Οι συνθήκες ευστάθειας
που κατεγράφησαν βρέθηκαν επί το πλείστον ουδέτερες έως ελαφρώς ευσταθείς. Η
τεχνική Eddy Correlation αποκάλυψε ότι το επιφανειακό ΘΑΟΣ χαρακτηρίζεται από
ισχυρές μεταφορές ορμής. Τέτοιες υψηλές τιμές έχουν παρατηρηθεί πάνω από νέα
και αναπτυσσόμενα κύματα. Τα εν λόγω κύματα προκύπτουν με ατμοσφαιρική
επιτάχυνση της ροής και σε περιορισμένο μήκος διαδρομής του ανέμου, συνθήκες οι
οποίες απαντώνται σε μεγάλο ποσοστό την περίοδο των ετησίων, επί της έντονης
τοπογραφίας του Αιγαίου. Όσον αφορά τη κατακόρυφη μεταφορά θερμότητας, οι τιμές
της παρουσίασαν αρκετά καλή συσχέτιση με τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της
επιφάνειας της θάλασσας και του αέρα.
Λέξεις-κλειδιά:
Ροή Oρμής, Αισθητή Ροή Θερμότητας, Εσωτερικό Οριακό Στρώμα, Συντελεστής Αντίστασης, Ετησίες Άνεμοι
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
44
Αριθμός σελίδων:
87