Μελέτη των χρονολογικών συσχετίσεων με τη μέθοδο αποκλιμακούμενης διακύμανσης της σεισμικότητας του Ελλαδικού χώρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318846 177 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-26
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Τσιάντας Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ν.Σαρλής Αναπλ. Καθηγητής (Επιβλέπων), Ι.Χατζηαγαπίου Αναπλ.Καθηγητής, Ε.Σκορδάς Επίκ.Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη των χρονολογικών συσχετίσεων με τη μέθοδο αποκλιμακούμενης διακύμανσης της σεισμικότητας του Ελλαδικού χώρου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Study of the temporal correlations in the magnitude time series for the Greek earthquakes by means of the Detrended Fluctuation Analysis DFA
Περίληψη:
H μέθοδος ανάλυσης της αποκλιμακούμενης διακύμανσης (Detrended Fluctuation
Analysis, DFA) εφαρμόζεται στη χρονοσειρά των μεγεθών των σεισμών του Ελλαδικού
χώρου σύμφωνα με τον κατάλογο ΝΟΑIG του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών. Παρατηρείται η ύπαρξη μιας κλίμακας στην οποία
διαφοροποιούνται οι ιδιότητες συσχετίσεων μακράς εμβέλειας της χρονοσειράς
αυτής, μια κλίμακα μετάβασης (crossover) δηλαδή.το αποτέλεσμα αυτό είναι σε
πλήρη συμφωνία με ότι έχει βρεθεί και σε άλλες σεισμικά ενεργές περιοχές όπως η
Ιαπωνία ή η Καλιφόρνια.
Γίνεται μελέτη αυτής της κλίμακας μετάβασης σαν συνάρτηση του μεγέθους
κατωφλίου του καταλόγου αλλά και σαν συνάρτηση του συμβατικού χρόνου ανά
δεκαετία.
Εξάγονται συμπεράσματα που αφορούν τον προσδιορισμό του μεγέθους κατωφλίου
πληρότητας του καταλόγου χωρίς να γίνει χρήση της κατανομής των μεγεθών αλλά
και την συμπεριφορά των συσχετίσεων μακράς εμβέλειας ανά δεκαετία.
Λέξεις-κλειδιά:
Μέθοδος αποκλιμακούμενης διακύμανσης, Κλίμακα μετάβασης, Μέγεθος κατωφλίου πληρότητας, Συσχετίσεις μακράς εμβέλειας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
16
Αριθμός σελίδων:
80