Μελέτη Χαρακτηριστικών Διάδοσης σε Κυματοδηγούς με τη Μέθοδο FDTD

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318859 150 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-04-16
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Πεπόνης Δημήτριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Γ. Τίγκελης Αναπλ. Καθηγ. (Επιβλέπων), Ε. Τσίλης Επικ. Καθηγ., Ε. Νισταζάκης Επικ. Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη Χαρακτηριστικών Διάδοσης σε Κυματοδηγούς με τη Μέθοδο FDTD
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Study of Propagation Characteristics in Waveguides using FDTD Method
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη αποτελεί τη μεταπτυχιακή (διπλωματική) εργασία για την
απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Ηλεκτρονική –
Ραδιοηλεκτρολογία» του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της
Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Αποτελεί συνέχεια της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του γράφοντος στην
ευρύτερη περιοχή των αριθμητικών μεθόδων στον εφαρμοσμένο ηλεκτρομαγνητισμό.
Το θέμα αυτής είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών διάδοσης σε διατάξεις
κυματοδήγησης (ορθογωνικής και κυλινδρικής διατομής) χρησιμοποιώντας τη μέθοδο
πεπερασμένων διαφόρων στο πεδίο του χρόνου (Finite Difference Time Domain.
FDTD) καθώς και η συμπεριφορά μιας κατάλληλης απορροφητικής οριακής συνθήκης,
όπως αυτή του τέλεια προσαρμοσμένου στρώματος (Perfect Matched Layer, PML).
Αριθμητικά αποτελέσματα παρουσιάζονται και για τις δύο γεωμετρίες ενώ δίνονται
και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτά. Τέλος, δίνονται πιθανές επεκτάσεις
της μελέτης.
Λέξεις-κλειδιά:
Μέθοδος πεπερασμένων διαφορών στο πεδίο του χρόνου, Τέλεια προσαρμοσμένo στρώμα, Διατάξεις κυματοδήγησης, Μικροκύματα, Υπολογιστικός Ηλ
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
VII-IX
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
25
Αριθμός σελίδων:
IX, 112