Μελέτη χωρητικότητας διακοπής για ασύρματες οπτικές ζεύξεις σε κανάλια με ατμοσφαιρική τύρβη που μοντελοποιούνται με την Ι-Κ κατανομή

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318870 84 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-04-09
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Ψυχογυιός Χρίστος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Έκτορας Νισταζάκης Επίκ. Καθηγητής (Επιβλέπων), Γεώργιος Τόμπρας Καθηγητής, Κωνσταντίνος Αιδίνης Αναπ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη χωρητικότητας διακοπής για ασύρματες οπτικές ζεύξεις σε κανάλια με ατμοσφαιρική τύρβη που μοντελοποιούνται με την Ι-Κ κατανομή
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Estimation of outage capacity for optical wireless links over I-K turbulent channels
Περίληψη:
Τα τελευταία χρόνια, οι οπτικές επικοινωνίες ελευθέρου χώρου, αποκτούν ολοένα
και μεγαλύτερο μερίδιο στο χώρο της ασύρματης μετάδοσης πληροφοριών. Οι υψηλές
επιδόσεις, οι μεγάλοι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων καθώς και το μικρό κόστος
εγκατάστασης και λειτουργίας τους, τις καθιστά πλέον τις πιο προσιτές, γρήγορες
και αξιόπιστες λύσεις στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Οι οπτικές επικοινωνίες
ελευθέρου χώρου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τηλεπικοινωνιακή ζεύξη,
μεταξύ κτιρίων, πλοίων, αεροσκαφών, δορυφόρων, τα οποία έχουν οπτική επαφή
μεταξύ τους. Παρακάτω, παρουσιάζονται κλειστές μαθηματικές εκφράσεις για τον
υπολογισμό της χωρητικότητας διακοπής σε κανάλια επικοινωνίας τα οποία
μοντελοποιούνται με την Ι-Κ κατανομή. Η χωρητικότητα διακοπής αποτελεί μία
πολύ σημαντική μετρική για τον υπολογισμό της απόδοσης και της αξιοπιστίας
τέτοιων συστημάτων. Τέλος παρουσιάζονται αποτελέσματα, τα οποία αποδεικνύουν
την ορθότητα των μαθηματικών φορμών, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον
σχεδιασμό αποδοτικότερων συστημάτων οπτικών επικοινωνιών ελευθέρου χώρου.
Λέξεις-κλειδιά:
Ασύρματες οπτικές ζεύξεις, Χωρητικότητα διακοπής, Ι-Κ κατανομή, Ατμοσφαιρική τυρβώδης ροή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
18
Αριθμός σελίδων:
53

document.pdf
781 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.