Μελέτη ως προς την αθηροσκλήρωσητων βιολογικά δραστικών λιποειδών συμβατικής ιχθυοτροφής, εμπλουτισμένης με ελαιοπυρήνα ιχθυοτροφής και τσιπούρας ιχθυοτροφείου (sparus aurata)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318874 100 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-12-13
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Γκογκάκη Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Επικ. Καθηγητής Ι. Ζαμπετάκης Ιωάννης, Καθηγητής Κ. Δημόπουλος, Λέκτορας Χ. Προεστός
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη ως προς την αθηροσκλήρωσητων βιολογικά δραστικών λιποειδών συμβατικής ιχθυοτροφής, εμπλουτισμένης με ελαιοπυρήνα ιχθυοτροφής και τσιπούρας ιχθυοτροφείου (sparus aurata)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού διπλώματος
ειδίκευσης χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος απομονώθηκαν, με κατάλληλες
μεθόδους εκχύλισης, τα ολικά πολικά λιποειδή από τον ιστό φιλέτου τσιπούρας
ιχθυοτροφείου (Sparus aurata), που ελήφθησαν από τα ιχθυοτροφεία ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.,
τα οποία εν συνεχεία διαχωρίστηκαν με τη μέθοδο της Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής
Απόδοσης (HPLC) κανονικής φάσης (NP-HPLC) και με ανιχνευτή υπεριώδους (UV) σε
επιμέρους πολικά λιποειδικά κλάσματα. Τα κλάσματα αυτά μελετήθηκαν in vitro ως
προς την ικανότητά τους να αναστέλλουν ή να προκαλούν την συσσώρευση πλυμένων
αιμοπεταλίων κουνελιού μέσω της δράσης του Παράγοντα Ενεργοποίησης Αιμοπεταλίων
(PAF), ένα δραστικό μεσολαβητή της φλεγμονής που θεωρείται ότι παίζει
πρωτεύοντα ρόλο στην πρόκληση των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Από τα αποτελέσματα
που προέκυψαν, εντοπίστηκε ισχυρή συσσωρευτική δράση των τελευταίων κλασμάτων
όπως αυτά συνεκλούστηκαν από την HPLC, γι’αυτό κρίθηκε απαραίτητος ο περαιτέρω
καθαρισμός τους με HPLC αντίστροφης φάσης. Τα περαιτέρω καθαρισμένα λιποειδικά
κλάσματα εξετάστηκαν in vitro ως προς την ικανότητά τους να εκδηλώνουν
ανασταλτική ή ανταγωνιστική δράση ως προς τον PAF, ενώ στο μέλλον μπορεί να
επιτευχθεί ο προσδιορισμός της δομής τους με ΕSMS (Electro Spray Mass
Spectometry) και χημικούς προσδιορισμούς (προσδιορισμός φωσφόρου/σακχάρων στα
λιποειδή.)
Το δεύτερο μέρος της εργασίας ερευνά το κατά πόσο η τροφή με την οποία
τρέφονται τα ψάρια ιχθυοτροφείου, μπορεί να αποκτήσει ενισχυμένη δράση μέσω του
μερικού εμπλουτισμού της με δραστικά πολικά λιποειδή ελαιοπυρήνα. Για το λόγο
αυτό, απομονώθηκαν και διαχωρίστηκαν με τις ίδιες μεθόδους, τα ολικά πολικά
λιποειδή τόσο της εμπλουτισμένης όσο και της συμβατικής ιχθυοτροφής καθώς και
του ελαιοπυρήνα και έγινε in vitro έλεγχος της ικανότητάς τους να προκαλούν ή
να αναστέλλουν τη συσσώρευση αιμοπεταλίων σε μοντέλο πλυμένων αιμοπεταλίων
κουνελιού.
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν έδειξαν σημαντικό βαθμό ενίσχυσης της
καρδιοπροστατευτικής δράσης της ιχθυοτροφής μέσω της παρεμπόδισης του PAF, όταν
εμπλουτίζεται με ελαιοπυρήνα κατά την παρασκευή της. Επιπλέον, τα πολικά
λιποειδή της τσιπούρας που κατανάλωσε την ενισχυμένη με ελαιοπυρήνα ιχθυοτροφή,
παρουσίασε σημαντικώς βελτιωμένη βιολογική δραστικότητα έναντι της δράσης του
PAF στη συσσώρευση αιμοπεταλίων, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι βιολογικά
δραστικές ενώσεις του ελαιοπυρήνα μεταφέρθηκαν επιτυχώς στην τροφή και
μετέπειτα στα ψάρια ύστερα από την κατανάλωσή της.
Λέξεις-κλειδιά:
Ιχθυέλαια, Ιχθυοτροφή, Ελαιοπυρήνας, Καρδιοπροστατευτικές ιδιότητες, Παράγοντας ενεργοποίησης αιμοπεταλίων
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
15, 17, 19, 119, 120
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
89
Αριθμός σελίδων:
134