Μελέτη Eντός του Έργου Συνιστωσών στο Stroop: Χρόνος στήλης και χρόνος παύσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318876 112 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-09-30
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Ζιάκα Λάουρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αθανάσιος Πρωτόπαπας Αναπλ. καθηγητής (επιβλέπων), Νικόλαος Σμυρνής Επίκ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη Eντός του Έργου Συνιστωσών στο Stroop: Χρόνος στήλης και χρόνος παύσης
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Study of Intratask Components of the Stroop Task: Column time and pause time
Περίληψη:
Σε δύο έρευνες, θελήσαμε να ερευνήσουμε συνιστώσες που σχετίζονται με το έργο
Stroop. Στην Έρευνα 1, εξετάσαμε την επίδοση σε κάθε στήλη στην εκδοχή της
καρτέλας του έργου, και τη συγκρίναμε με την μεμονωμένη εκδοχή, προκειμένου να
ελέγξουμε δύο εναλλακτικές θεωρίες. Σύμφωνα με την υπόθεση παρακολούθησης της
σύγκρουσης, θα πρέπει να παρατηρηθεί βελτίωσης της επίδοσης, εξαιτίας
προσαρμογής του ελέγχου. Αντίθετα, το μοντέλο της δύναμης αυτό-ελέγχου
προτείνει ότι οι συμμετέχοντες εξαντλούνται, καθώς το έργο προοδεύει, και,
συνεπώς, μείωση της επίδοσης θα πρέπει να παρατηρηθεί. Τα αποτελέσματα έδειξαν
μία απότομη αύξηση του χρόνου κατονομασίας κατά τη διάρκεια της
καρτέλαςυποστηρίζοντας τη δεύτερη θεωρία, και αντικρούοντας την πρώτη. Οι
συνέπειες των ευρημάτων μας για την παρεμβολή Stroop και τη μοντελοποίηση της
συζητούνται. Στην Έρευνα 2, ελέγξαμε τις προβλέψεις δύο προτάσεων που αφορούν
στον χρόνο παύσης, δηλαδή το σιωπηρό κενό μεταξύ αρθρώσεων σε έργα ταχείας
κατονομασίας, συγκρίνοντας δύο μεμονωμένες εκδοχές του έργου Stroop, και
εξετάζοντας τη σχέση τους με την ανάγνωση και την κατονομασία. Τα ευρήματά μας
υποστηρίζουν μερικώς την πρόταση ότι ο χρόνος παύσης αντανακλά ανάσυρση, και
αντικρούει αυτή πού αντιμετωπίζει τον χρόνο παύσης ως εκδήλωση αναστολής. Η
ταυτοποίηση και επιλογή της σωστής απόκρισης, ως εναλλακτικές για την ερμηνεία
του χρόνου παύσης, συζητούνται.
Λέξεις-κλειδιά:
Παρεμβολή Stroop, Γνωστικός Έλεγχος, Παρακολούθηση της Σύγκρουσης, Εξάντληση του Εγώ, Χρόνος Παύσης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
62
Αριθμός σελίδων:
123