Μεταβλητότητα αστέρων μεγάλης μάζας στο αστρικό σμήνος Arches

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318899 92 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-06-22
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Μαρκάκης Κων/νος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρ. Άλκηστη Μπονάνου (Δόκιμη Ερευνήτρια Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών) , Δρ. Δέσποινα Χατζηδημητρίου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μεταβλητότητα αστέρων μεγάλης μάζας στο αστρικό σμήνος Arches
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της πρώτης μελέτης μεταβλητότητας αστέρων του
Αστρικού σμήνους Arches, με δεδομένα στο κοντινό υπέρυθρο και χρήση συστήματος
προσαρμοστικής οπτικής από τα τηλεσκόπια NIRI/Gemini και NACO/VLT. Ο στόχος μας
είναι να ανακαλύψουμε διπλά εκλειπτικά συστήματα σε αυτό το νεαρό (2.5 ± 0.5
Myr), πυκνό και μεγάλης μάζας (7 * 104 Μ) αστρικό σμήνος, τις θεμελιώδεις
φυσικές παραμέτρων των οποίων θα προσδιορίσουμε ακριβώς με φασματοσκοπικές
παρατηρήσεις που θα ακολουθήσει. Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο σμήνος περιέχει
περισσότερους από 200 αστέρες τύπου Wolf-Rayet και Ο, μας δίνεται μια μοναδική
ευκαιρία για τον ακριβή προσδιορισμό των φυσικών παραμέτρων μερικών από τους
πιο μεγάλης μάζας αστέρες του Γαλαξία μας.
Για να πετύχουμε τον σκοπό μας πραγματοποιήσαμε PSF φωτομετρία
χρησιμοποιώντας ορισμένα από τα αρτιότερα και πιο ευρέος διαδεδομένα
προγράμματα. Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα μας με το καθένα από αυτά, τα
συγκρίνουμε μεταξύ τους και σχολιάζουμε εκτενώς τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα του καθενός σε μια αναζήτηση για την ιδανική μέθοδο φωτομετρίας
σε δεδομένα προσαρμοστικής οπτικής.
Λέξεις-κλειδιά:
Εκλειπτικά Συστήματα, Μεγάλης Μάζας Αστέρες, Γαλαξιακό Κέντρο, Μεταβλητότητα, Προσαρμοστική Οπτική
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
60
Αριθμός σελίδων:
126