Μεταβλητότητα Αστέρων Μεγάλης Μάζας στο Μικρό Νέφος του Μαγγελάνου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318903 94 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-09
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Κουρνιώτης Μιχαήλ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρ. Δέσποινα Χατζηδημητρίου – Αναπληρ. Καθηγήτρια (Επιβλέπουσα Καθηγήτρια) , Δρ. Άλκηστις Μπονάνου – Εντετ. Ερευνήτρια Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών , Δρ. Ευγενία Αντωνοπούλου – Επίκουρη Καθηγήτρια
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μεταβλητότητα Αστέρων Μεγάλης Μάζας στο Μικρό Νέφος του Μαγγελάνου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Variability of Massive Stars in the Small Magellanic Cloud
Περίληψη:
Παρουσιάζουμε μελέτη μεταβλητότητας 4650 αστέρων μεγάλης μάζας του Μικρού
Νέφους του Μαγγελάνου, με γνωστούς φασματικούς τύπους από τον κατάλογο των
Bonanos et al. (2010) χρησιμοποιώντας την φωτομετρική βάση του OGLE-III. Ο
σκοπός μας είναι να μελετήσουμε τις φωτομετρικές ιδιότητες ενός μεγάλου συνόλου
αστέρων μεγάλης μάζας και να διεξάγουμε στατιστική μεταβλητότητας ως συνάρτηση
του φασματικού τύπου. Δεδομένης της φωτομετρικής ακρίβειας του OGLE-III,
συνολικά 2753 αστέρες παρουσιάζονται ως 'σταθεροί'. Οι υπόλοιποι 1897
παρουσιάζουν μεταβλητότητα που κατανέμεται ως εξής: 802 αστέρες παρουσιάζουν
'χαμηλή' μεταβλητότητα με διακυμάνσεις μέσου πλάτους ΔΙ  0.05 mag, 471 αστέρες
παρουσιάζουν υψηλότερη και στοχαστική μεταβλητότητα από τους οποίους μόλις 13
έχουν αναφερθεί στον Γενικό Κατάλογο Μεταβλητών Αστέρων, 190 αστέρες
παρουσιάζουν βραχυπρόθεσμη ημιτονοειδή περιοδικότητα (P < 3 ημέρες) όντας
υποψήφιοι Βραδέως Παλλόμενοι Β αστέρες καθώς και μη-ακτινικά παλλόμενοι Be
αστέρες, 56 είναι περιοδικοί με μεγαλύτερες περιόδους, 211 είναι εκλειπτικά
συστήματα από τα οποία, 108 ανακαλύπτονται για πρώτη φορά, 124 είναι Κλασσικοί
Κηφείδες και 43 είναι υποψήφιοι ως ελλειψοειδείς μεταβλητοί. Η παρούσα έρευνα
είναι η μεγαλύτερη μελέτη μεταβλητότητας αστέρων μεγάλης μάζας ως συνάρτηση του
φασματικού τύπου, κατά ένα παράγοντα 7.
Λέξεις-κλειδιά:
Μεταβλητότητα, Μεγάλη μάζα, Μικρό Νέφος του Μαγγελάνου, Εκλειπτικά συστήματα, Be αστέρες
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3-4
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
73
Αριθμός σελίδων:
103