Μετακαταστροφικό στάδιο σεισμού: Έλεγχος και αποκατάσταση κτισμάτων. Συγκριτική μελέτη των σεισμών Ανδραβίδας και L' Aquila.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318921 343 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-01-11
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Ζάγορα Γαβριέλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λέκκας Ευθύμης Καθ. (Επιβλέπων), Παπανικολάου Ιωάννης Επ. Καθ., Βούλγαρης Νικόλαος Αναπ. Καθ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μετακαταστροφικό στάδιο σεισμού: Έλεγχος και αποκατάσταση κτισμάτων. Συγκριτική μελέτη των σεισμών Ανδραβίδας και L' Aquila.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες ο αριθμός των φυσικών καταστροφών παρουσιάζει
μεγάλη αύξηση τόσο σε παγκόσμια κλίμακα όσο και σε ευρωπαικό επίπεδο. Τα
φαινόμενα είναι ιδιαίτερα έντονα στο Νότιο τμήμα της Ευρωπαικής Ηπείρου ενώ
λόγω της υποβύθισης της Αφρικανικής πλάκας κάτω από την Ευρασιατική,
παρουσιάζονται συχνά καταστροφικά συμβάντα.
Οι σεισμοί και γενικότερα οι φυσικέ καταστροφές, εκτός από τις ανθρώπινες
απώλειες έχουν άμεσες αλλά και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, στο δομημένο
περιβάλλον, στην οικονομία και στις κοινωνικές δομές. Η αποτίμηση των
επιπτώσεων συνίσταται στην ικανότητα του πληθυσμού και του Κράτους να
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά ένα καταστροφικό γεγονός καθώς και στη δυνατότητα
επαναφοράς των τοπικών κοινωνιών στην προ της καταστροφής κατάσταση.
Για την ορθολογική διαχείριση ενός μεγάλου καταστροφικού συμβάντος σε
μετακαταστροφικό στάδιο, είναι απαραίτητος ο σωστός σχεδιασμός και η πλήρης
κατάρτιση των επιχειρησιακών σχεδίων αντιμετώπισης σε επίπεδο πρόληψης. Οι
διαδικασίες ελέγχου και αποκατάστασης των κατασκευών μιας πληγείσας περιοχής
μετά από ένα καταστροφικό φαινόμενο, πρέπει να είναι ακριβείς και πλήρεις για
να επιτευχθεί η ταχύτερη επανάκτηση των κοινονικών και οικονομικών συνθηκών και
η ασφαλέστερη επιστροφή των κατοίκων στις ιδιοκτησίες τους.
Για τις ανάγκες εκπόνησης αυτής της εργασίας επελέγη ο σεισμός ως περίπτωση
φυσικής καταστροφής, λόγω της μεγάλης έκτασης των επιπτώσεων που προκαλούνται
στο δομημένο περοβάλλον και της συνεχούς σεισμικής δραστηριότητας που
παρουσιάζεται στον Ελλαδικό χώρο. Ως περιπτώσεις μελέτης επελέγησαν οι σεισμοί
της 8ης Ιουνίου 2008 στην Ανδραβίδα (Ελλάδα) και της 6ης Απριλίου 2009 στη L'
Aquila (Ιταλία) γιατί ήταν δύο παρόμοια και χρονικά κοντινά συμβάντα σε
γειτονικές χώρες μέλη της Ε.Ε.
Για την αποτίμηση των διαδικασιών ελέγχου και αποκατάστασης στις δύο χώρες,
ερευνήθηκε η ισχύουσα νομοθεσία (σε Ελλάδα και Ιταλία), χρησιμοποιήθηκε η
ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία και οι διαδικτυακές πηγές πληροφόρησης,
αξολογήθηκαν οι προσωπικές συνεντεύξεις με Έλληνες και Ιταλούς εκπροσώπους και
στελέχη των αρμοδίων υπηρεσιών, ενώ αξιοποιήθηκε το διαθέσιμο αρχειακό υλικό
της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων όπως και οι πληροφορίες που δόθηκαν
από την Πολιτική Προστασία της Ιταλίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Σεισμοί
Περιβάλλον
Δημόσια Διοίκηση
Λέξεις-κλειδιά:
Μετασεισμικός έλεγχος κατασκευών, Αποκατάσταση, Σεισμός, Ανδραβίδα, L' Aquila
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
62
Αριθμός σελίδων:
181