Μεταϋλικά και Stealth Τεχνολογία.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318930 115 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-09-15
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Ιωάννου Κυριάκος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Φραντζεσκάκης Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μεταϋλικά και Stealth Τεχνολογία.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Metamaterials and Stealth Technology.
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση της έννοιας αλλά και των
ιδιοτήτων των μεταϋλικών, ως την πιο πολλά υποσχόμενη τεχνολογία στο χώρο της
τεχνολογίας stealth για την αμυντική βιομηχανία.
Λέξεις-κλειδιά:
Μεταϋλικά, Ραδιοδιατομή, Σηματοθορυβικός λόγος, Αρνητικός Δείκτης Διάθλασης, Οπισθογενή Κύματα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
33
Αριθμός σελίδων:
62

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.