Μέθοδοι Monte Carlo για φάσματα Ενεργών Γαλαξιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318976 133 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-06-06
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Κολιοπάνος Φίλιππος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αν. Καθηγητής Α. Μαστιχιάδης, Επ. Καθηγητής Ν. Βλαχάκης, Εντεταλμένος Ερευνητής Α.Γεωργακάκης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μέθοδοι Monte Carlo για φάσματα Ενεργών Γαλαξιών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία αναπτύξαμε ένα αριθμητικό κώδικα βασισμένο στις αρχές της
μεθόδου Monte Carlo. Ο κώδικας προσομοιώνει τις επιπτώσεις του ψυχρού υλικού
που περιβάλλει την κεντρική περιοχή των ενεργών γαλαξιών, πάνω στην ακτινοβολία
που προέρχεται από την περιοχή αυτή. Συγκεκριμένα, λαμβάνει υπόψη του τη
φωτοαπορρόφηση, τον φθορισμό του σιδήρου και τη σκέδαση Compton. Ο κώδικάς
εστιάζει κυρίως στην περίπτωση των λεγόμενων Compton πυκνών γαλαξιών (πυκνότητα
στήλης NH>1024cm-2). Με τη χρήση τυχαίων αριθμών προσομοιώνουμε την τυχαία
διαδρομή του φωτονίου στο υλικό. Χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές Monte Carlo, όπως
αυτές περιγράφονται στην εργασία των Pozdnyakov, Sobol and Sunyaev (1983). Ένα
αρχικό φάσμα με μορφή νόμου δύναμης εισάγεται σε υλικό στο οποίο λαμβάνει χώρα
σκέδαση, απορρόφηση και επανεκπομπή (με τη μορφή του φθορισμού του σιδήρου στη
γραμμή Kα στα 6.4 KeV) των φωτονίων. Ο κώδικάς παρακολουθεί την διαδρομή των
φωτονίων καταγράφοντας τη θέση και την ενεργεία τους υπολογίζοντας το φάσμα της
ακτινοβολίας μετά την αλληλεπίδραση της με το υλικό.
Λέξεις-κλειδιά:
Ενεργοί Γαλαξίες, Μόντε Κάρλο, Φωτοαπορρόφηση, Κομπτονισμός, Γραμμή σιδήρου
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
35
Αριθμός σελίδων:
88

document.pdf
978 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.

 


attachments.zip
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.