Μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Η σημασία τους για τον ανθρώπινο οργανισμό Μια πρόταση διδασκαλίας βασικών εννοιών Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318981 84 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-11-06
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Γκέκος Μιχαήλ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δ. Σταμπάκη - Χατζηπαναγιώτη Αναπλ. Καθηγήτρια (Επιβλέπουσα), Μ. Μαυρή - Βαβαγιάννη Αναπλ. Καθηγήτρια, Π. Παρασκευοπούλου Λέκτορας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Η σημασία τους για τον ανθρώπινο οργανισμό Μια πρόταση διδασκαλίας βασικών εννοιών Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Καθημερινά, οι μαθητές διαβάζουν ετικέτες διαφόρων διατροφικών προϊόντων όπου
αναγράφονται, μεταξύ άλλων, τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία που αυτά περιέχουν.
Όμως, οι μαθητές στην πραγματικότητα, γνωρίζουν ελάχιστα για τη δράση των
μετάλλων και των ιχνοστοιχείων και πόσο σημαντικά είναι αυτά για τη σωστή
λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να μελετηθεί ο βιολογικός ρόλος των μετάλλων
και των ιχνοστοιχείων στον ανθρώπινο οργανισμό και να παρουσιαστεί μια
διδακτική πρόταση, όπου θα διδάσκονται βασικές έννοιες Χημείας και Βιολογίας,
βασιζόμενες στη δράση των χημικών αυτών στοιχείων. Δευτερεύων στόχος ήταν να
εκτιμηθεί από τους μαθητές η αξία της σωστής και ισορροπημένης διατροφής.
Η σύνθεση του θεωρητικού υλικού στηρίχθηκε σε ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία
και είχε σαν κύριο στόχο την καταγραφή των σημαντικότερων, για τον ανθρώπινο
οργανισμό, βιολογικών ρόλων των μετάλλων και των ιχνοστοιχείων, καθώς και των
ασθενειών που προκαλούνται από έλλειψη ή περίσσεια τους, ώστε να καταφανεί και
να υπογραμμιστεί η σημασία τους στη διατροφή του σύγχρονου ανθρώπου.
Η διδακτική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στη σύνθεση των προτεινόμενων σχεδίων
μαθήματος και μιας συνθετικής εργασίας ήταν ο μονόλογος, σε συνδυασμό με την
καθοδηγούμενη ανακάλυψη και την ομαδοσυνεργατική.
Εκπονήθηκαν πέντε σχέδια μαθήματος και μια συνθετική εργασία όπου
παρουσιάζονται έννοιες Χημείας όπως η ώσμωση, η χημική αντίδραση, η
οξειδοαναγωγή, τα σύμπλοκα και η δράση των καταλυτών, μέσα από το βιολογικό
ρόλο των μετάλλων και των ιχνοστοιχείων. Τα σχέδια μαθήματος μπορούν να
αξιοποιηθούν κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων Χημείας και Βιολογίας της Α΄, Β΄
και Γ΄ Λυκείου.
Λέξεις-κλειδιά:
Μέταλλα και ιχνοστοιχεία, Ανθρώπινος οργανισμός, Διατροφή, Διδακτική πρόταση, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
14-19
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
92
Αριθμός σελίδων:
280