Μέτρα πολυπλοκότητας της εντροπίας στο φυσικό χρόνο που σχετίζονται με την αλλαγή κλίμακας : μελέτη 24-ωρων ηλεκτροκαρδιογραφημάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318983 111 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-17
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Μπεμπλιδάκη Μαριάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ν. Σαρλής Aναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ (επιβλέπων), Παναγιώτης Βαρώτσος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ευθύμιος Σκορδάς Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μέτρα πολυπλοκότητας της εντροπίας στο φυσικό χρόνο που σχετίζονται με την αλλαγή κλίμακας : μελέτη 24-ωρων ηλεκτροκαρδιογραφημάτων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Complexity measures of natural time entropy which are related with the change of scale: Study of 24-hour electrocardiogram recordings
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία μελετήσαμε δύο βάσεις δεδομένων οι οποίες περιέχουν
ηλεκτροκαρδιογραφήματα (ΗΚΓ) υγειών ατόμων (βάση δεδομένων nsr2db) και ΗΚΓ
ασθενών οι οποίοι υπέστησαν Αιφνίδιο Καρδιακό Θάνατο (ΑΚΘ) (βάση δεδομένων
sddb). Η μελέτη των παραπάνω ΗΚΓ έγινε σε ένα νέο πεδίο χρόνου, τον φυσικό
χρόνο, ο οποίος έχει προταθεί από τους
Βαρώτσο, Σαρλή και Σκορδά [Practica of Athens Academy, Vol. 76, 296-321 (2001)]
για την ανάλυση τέτοιων φυσιολογικών χρονοσειρών. Σκοπός μας είναι να
διακρίνουμε τις περιπτώσεις των ασθενών που υπέστησαν ΑΚΘ από αυτές των υγιών,
υπολογίζοντας συγκεκριμένα μεγέθη που αφορούν στις διακυμάνσεις της εντροπίας,
τα μέτρα πολυπλοκότητας αλλαγής κλίμακας λ και Λ [Varotsos P. A., N. V. Sarlis,
E. S. Skordas, and M. S. Lazaridou, Natural Time Analysis: The New View of
Time: Precursory Seismic Electric Signals, Earthquakes and other Complex
TimeSeries (Springer -Verlag, Berlin- Heidelberg) 2011] . Στη συνέχεια της
εργασίας, παράγουμε υγιείς καρδιακούς ρυθμούς σύμφωνα με το μοντέλο INAGS
[Ivanov P. C., Nunes Amaral L. A., Goldberger A. L., Stanley H. E., Europhys.
Lett. 43, 363-368 (1998)]. Αναλύοντας αυτούς τους καρδιακούς ρυθμούς στον
φυσικό χρόνο και υπολογίζοντας τα μέτρα πολυπλοκότητας λ και Λ, επιβεβαιώθηκε η
αυτοσυνέπεια της ανάλυσης στο φυσικό χρόνο και του μοντέλου INAGS. Επίσης,
εξετάζουμε τις περιοχές στις οποίες κατανέμονται οι τιμές των μέτρων αυτών για
τις διάφορες περιπτώσεις (μοντέλο INAGS, υγιή
άτομα, ασθενείς που υπέστησαν ΑΚΘ).
Λέξεις-κλειδιά:
Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος, Φυσικός χρόνος, Μέτρα πολυπλοκότητας, Μοντέλο INAGS
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
19
Αριθμός σελίδων:
75