Μέτρηση της ενεργού διατομής παραγωγής διπλών πιδάκων με συγκρούσεις πρωτονίου-πρωτονίου σε ενέργεια κέντρου μάζας 8 TeV με το πείραμα CMS

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318992 145 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-09-29
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Χανιωτάκης Εμμανουήλ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
κ. Νίκη Σαουλίδου Επικ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ (επιβλέπουσα)
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μέτρηση της ενεργού διατομής παραγωγής διπλών πιδάκων με συγκρούσεις πρωτονίου-πρωτονίου σε ενέργεια κέντρου μάζας 8 TeV με το πείραμα CMS
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Measurement of the differential dijet mass cross section with the CMS detector in proton-proton collisions at sqrt(s)= 8TeV
Περίληψη:
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η ενεργός διατομή παραγωγής διπλών πιδάκων.
Έχουν χρησιμοποιηθεί δεδομένα από συγκρούσεις πρωτονίου-πρωτονίου στον LHC σε
ενέργεια κέντρου μάζας 8 TeV με φωτεινότητα 9.2fb-1 τα οποία έχουν ληφθεί με
τον ανιχνευτή CMS. Oι πίδακες έχουν ανακατασκευαστεί με ψευδωκύτητα έως y=2.5
και αναλλοίωτη μάζα 5.5 TeV, χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο anti-kT με παράμετρο
απόστασης R=0.7. H ενεργός διατομή, αφού έχει εκκαθαριστεί από παθολογίες
σχετικές με τον ανιχνευτή, συγκρίνεται με τις προβλέψεις της Κβαντικής
Χρωμοδυναμικής σε επίπεδο πρώτου βρόχου χρησιμοποιώντας πέντε σετ συναρτήσεων
δομής παρτονίων.
Λέξεις-κλειδιά:
Πίδακες, Ενεργός διατομή, Πείραμα , Μέτρηση, Πρωτόνιο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
53
Αριθμός σελίδων:
[3], 192