Μη γραμμική απορρόφηση ακτίνων γ σε συμπαγείς πηγές υψηλών ενεργειών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319004 131 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-05-23
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Αρφάνη Δάφνη-Ευγενία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαστιχιάδης Απόστολος Αναπλ. Καθηγ. (Επιβλέπων), Βλαχάκης Νεκτάριος Επίκ. Καθηγ., Αποστολάτος Θεοχάρης Επίκ. Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μη γραμμική απορρόφηση ακτίνων γ σε συμπαγείς πηγές υψηλών ενεργειών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Non-linear γ-ray absorption in compact gamma-ray sources
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία, μελετάμε έναν μη γραμμικό μηχανισμό απορρόφησης ακτίνων γ
από αυθόρμητα δημιουργούμενα μαλακά φωτόνια όταν η εισερχόμενη λαμπρότητα των
ακτίνων γ ξεπερνάει μια κρίσιμη τιμή, στο περιβάλλον συμπαγών αστροφυσικών
πηγών όπως οι Ενεργοί Γαλαξιακοί πυρήνες (AGNs). Σκοπός μας είναι να
προτείνουμε έναν εναλλακτικό τρόπο ερμηνείας των «σπασμένων» νόμων δύναμης στη
περιοχή των GeV-TeV ενεργειών των φασμάτων των αντικειμένων
αυτών.
Συγκεκριμένα επιλύουμε το πρόβλημα των
κινητικών εξισώσεων που περιγράφουν τους υπό θεώρηση πληθυσμούς των σωματιδίων
στο σύστημα για την μονοενεργητική περίπτωση εισαγωγής ακτίνων γ και στη
συνέχεια γενικεύοντας στη περίπτωση εισαγωγής ακτίνων γ σε δύο, τρεις και
τελικά Ν ενέργειες, εξάγουμε τη κρίσιμη συνθήκη για τη συμπαγότητα των ακτίνων
γ προκειμένου ο μη γραμμικός κύκλος του Quenching να λειτουργεί. Τέλος συζητάμε
την ισχύ των αποτελεσμάτων μας και προσπαθούμε να συνδέσουμε το μοντέλο μας με
τις παρατηρήσεις.
Λέξεις-κλειδιά:
Ενεργοί Γαλαξιακοί Πυρήνες, Ακτίνες γ, Μη γραμμική απορρόφηση, Μη θερμική ακτινοβολία, Κρίσιμη συμπαγότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
22
Αριθμός σελίδων:
94