Μηχανισμοί εξασφάλισης της αειφορίας στη φύση και παραδείγματα βιομιμητικής για ένα αειφορικό μέλλον. Μια διδακτική πρόταση για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319016 122 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-12
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Πάτρα Αριστέα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σκούλλος Μιχαήλ Καθηγητής ΕΚΠΑ (επιβλέπων), Αριανούτσου-Φαραγγιτάκη Μαργαρίτα Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Δασενάκης Εμμανουήλ Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μηχανισμοί εξασφάλισης της αειφορίας στη φύση και παραδείγματα βιομιμητικής για ένα αειφορικό μέλλον. Μια διδακτική πρόταση για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Nature's mechanisms for continued existence and biomimicry examples for a sustainable future.A teaching proposal for secondary education.
Περίληψη:
Η αειφορία στη φύση δηλαδή η ικανότητά της να λειτουργήσει στο διηνεκές,
επιτυγχάνεται μέσω των μηχανισμών με τους οποίους φροντίζει για τη βιωσιμότητά
της δηλαδή με τη συνεχή ροή ενέργειας και την ανακύκλωση της ύλης. Η συνεχής
ροή ενέργειας εξασφαλίζεται με τη φωτοσύνθεση και την κυτταρική αναπνοή που
λειτουργούν συμπληρωματικά αλλά και με τις τροφικές σχέσεις που εξαρτώνται από
τη βιοποικιλότητα. Η συνεχής ανακύκλωση της ύλης εξασφαλίζεται με τους
βιογεωχημικούς κύκλους. Η φύση επίσης ευφάνταστη από αναγκαιότητα, εκτός από
τους βασικούς μηχανισμούς εξασφάλισης της βιωσιμότητάς της, έχει ήδη επιλύσει
και πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά που σχετίζονται με
την ενέργεια, την παραγωγή τροφής, τη ρύθμιση του κλίματος, την προσπάθεια για
πράσινη χημεία κλπ. Η Βιομιμητική είναι η επιστήμη της υιοθέτησης των καλύτερων
βιολογικών ιδεών, διαδικασιών, σχεδίων, δομών, μοντέλων και στοιχείων της Φύσης
με σκοπό καινοτόμες εφαρμογές προς όφελος του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.
Ο σκοπός της διπλωματικής είναι αφενός να παρουσιαστεί μια διδακτική
προσέγγιση που έχει ως στόχο την αντιμετώπιση παρανοήσεων γύρω από τους
μηχανισμούς εξασφάλισης της βιωσιμότητας στη φύση και αφετέρου να παρουσιαστεί
μια διδακτική πρόταση, όπου θα διδάσκονται παραδείγματα μίμησης οργανισμών και
μηχανισμών της φύσης με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την παραγωγή
προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές μπορούν να
μυηθούν στην έρευνα για την αειφόρο ανάπτυξη και να (επανα)συνδεθούν με τη φύση.
Η διδακτική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στη σύνθεση των προτεινόμενων
σχεδίων μαθήματος ήταν η κατευθυνόμενη διερεύνηση και η άμεση διδασκαλία.
Εκπονήθηκαν 12 σχέδια μαθήματος όπου παρουσιάζονται έννοιες βιολογίας όπως η
ροή ενέργειας και ύλης στα οικοσυστήματα, η βιοποικιλότητα και οι τροφικές
σχέσεις, έννοιες χημείας όπως η χημική αντίδραση της φωτοσύνθεσης, οι καύσεις,
η οξειδοαναγωγή, οι διαμοριακές δυνάμεις κα. αλλά και έννοιες περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης όπως η αειφορία και η αειφόρος ανάπτυξη. Τα σχέδια μαθήματος
μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων Βιολογίας Γ’ Λυκείου
αλλά και Χημείας Β’ και Γ’ Λυκείου.
Λέξεις-κλειδιά:
Ροή ενέργειας, Ανακύκλωση ύλης, Τροφικές σχέσεις , Βιομιμητική, Διδακτική πρόταση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
13-15,17-21
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
210
Αριθμός σελίδων:
292

document.pdf
8 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.