Μια εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας εννοιών Χημείας μέσα από κινηματογραφικές ταινίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319026 105 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-11-20
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Χρηστάκου Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μια εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας εννοιών Χημείας μέσα από κινηματογραφικές ταινίες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
An alternative proposal of teaching chemical concepts through movies"
Περίληψη:
Λαμβάνοντας υπόψη την άρρηκτη σχέση μεταξύ Χημείας και Τέχνης σχεδιάστηκε μια
πρόταση διδασκαλίας της Χημείας μέσα από κινηματογραφικές ταινίες. Τα στάδια
που ακολουθήθηκαν ήταν τα παρακάτω:
Αρχικά, πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση των σχολικών βιβλίων Χημείας μέσα από την
οποία διαπιστώθηκε η έλλειψη αναφορών στον Κινηματογράφο. Όσον αφορά στο θέμα
Διδακτική της Χημείας μέσω κινηματογραφικών ταινιών διαπιστώθηκε, επίσης, η
παντελής έλλειψη αναφορών στην ελληνική βιβλιογραφία και, ακολούθως, έγινε
βιβλιογραφική επισκόπηση των διεθνών αναφορών. Στη συνέχεια, κατασκευάστηκε ένα
ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση των στάσεων των μαθητών των τριών τάξεων του
Λυκείου αναφορικά με την Τέχνη και τη σχέση της με την επιστήμη της Χημείας. Τα
αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά οδηγώντας έτσι στην ανάπτυξη μιας διαθεματικής
πρότασης διδασκαλίας της Χημείας μέσα από τις κινηματογραφικές ταινίες, μια
πρόταση που βασίζεται στα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα. Για την επίτευξή της
κρίθηκε αναγκαία η κατασκευή ενός θεωρητικού εκπαιδευτικού υλικού για τον
καθηγητή, το οποίο περιλαμβάνει τις ταινίες «Έριν Μπρόκοβιτς» και «Λάδι του
Λορένζο». Με αυτές ως εργαλείο, ο εκπαιδευτικός είναι σε θέση να τεκμηριώσει
επιστημονικά τη σχέση της Χημείας με το περιεχόμενό τους. Τέλος, σχεδιάστηκε
για τους μαθητές εκπαιδευτικό υλικό με φύλλα εργασίας, σε αντιστοιχία με το
περιεχόμενο της κάθε ταινίας.
Λέξεις-κλειδιά:
Κινηματογραφικά έργα, Έριν Μπρόκοβιτς, Χημικές έννοιες, Λάδι του Λορένζο, Ερωτηματολόγιο στάσεων
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
10, 11, 12, 13, 14, 15
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
107
Αριθμός σελίδων:
249

document.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.