Μια μοντελοποίηση της αντίληψης της διάδοσης του οφέλους σε συσχέτιση με τη διάδοση της εμπιστοσύνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319035 112 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-12
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Ζαφείρη Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Γυφτοδήμος Αφ. Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ (επιβλέπων), Μαρία Γρηγοριάδου Ομότ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μια μοντελοποίηση της αντίληψης της διάδοσης του οφέλους σε συσχέτιση με τη διάδοση της εμπιστοσύνης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
A model of the perception of gain propagation relating to trust propagation
Περίληψη:
Το Παίγνιο του Φυλακισμένου αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία της
Θεωρίας Παιγνίων για τη μελέτη συνεργατικών συμπεριφορών. Στις διαδεδομένες
μοντελοποιήσεις δε λαμβάνονται συχνά υπόψη τα γνωσιακά χαρακτηριστικά των
παικτών, καθώς αποτελεί κοινή παραδοχή και αρχή των μελετών ότι τα άτομα
μπορούν να λειτουργούν καθαρά ορθολογικά.
Ο χώρος εκείνος που κατά κόρον εξετάζει τα γνωσιακά χαρακτηριστικά των ατόμων
στις μοντελοποιήσεις είναι αυτός των πολυπρακτορικών συστημάτων (MAS).
Στην παρούσα εργασία, που έχει ως ζητούμενο τη μελέτη της αντίληψης της
διάδοσης του οφέλους σε συνάρτηση με τη διάδοση της εμπιστοσύνης, τα γνωσιακά
χαρακτηριστικά μελετώνται στο πλαίσιο μεν της Θεωρίας Παιγνίων, ακολουθώντας
τις παραδοχές περί οφέλους στις συνεργατικές συμπεριφορές, δανείζεται όμως και
στοιχεία από τα πολυπρακτορικά συστήματα προκειμένου να αποδοθούν στους παίκτες
οι βασικές προς μελέτη γνωσιακές ιδιότητες. Στους παίκτες αποδίδεται μνήμη,
αντίληψη της εγγύτητας (ως χωρική αναπαράσταση των κοινωνικών σχέσεων) και
πληροφορία σε σχέση με τις νικητήριες συμπεριφορές.
Η υλοποίηση του μοντέλου έγινε στο Matlab.
Λέξεις-κλειδιά:
Θεωρία παιγνίων, Δίλημμα φυλακισμένου, Μοντελοποίηση, Αντίληψη διάδοσης οφέλους, Διάδοση εμπιστοσύνης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
31
Αριθμός σελίδων:
105

document.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.