Μονο- και πολυμεταβλητές αυτοπαλίνδρομες τεχνικές για συμπίεση δεδομένων σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319061 110 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-03-27
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Κογχυλάκης Ευάγγελος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευστάθιος Χατζηευθυμιάδης Επίκ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μονο- και πολυμεταβλητές αυτοπαλίνδρομες τεχνικές για συμπίεση δεδομένων σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Uni- and multi-variate autoregressive techniques for data compression in wireless sensor networks
Περίληψη:
Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων βρίσκουν διαρκώς όλο και περισσότερες εφαρμογές
σε πλείστα επιστημονικά πεδία καθώς η δυνατότητα συλλογής πληροφοριών από
μεμονωμένες και κινητές μονάδες καθίσταται αναγκαία. Αναπόσπαστο κομμάτι των
δικτύων αισθητήρων επίσης είναι και η μεταφορά των δεδομένων, τα οποία πολλές
φορές είναι κρίσιμα και για αυτόν τον λόγο πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός
ανάκαμψης σε περίπτωση απώλειας πληροφορίας. Οι αισθητήρες που αποτελούν τις
δομικές μονάδες των δικτύων χαρακτηρίζονται από το γνωστό πρόβλημα των
πεπερασμένων ενεργειακών πόρων που διατίθενται από τον κάθε αισθητήρα.Σκοπός
αυτής της εργασίας είναι η εισαγωγή νέων μεθόδων επεξεργασίας των δεδομένων
ώστε να συμπιέζεται η χρήσιμη πληροφορία πριν αποσταλεί στο υπόλοιπο δίκτυο.
Επίσης η νέα μέθοδος επεξεργασίας υποβοηθείται από έναν αλγόριθμο πρόβλεψης του
πλαισίου σε περίπτωση χαμένης πληροφορίας αλλά και περαιτέρω συμπίεσης.Ένας
τέτοιας φύσης αλγόριθμος σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε. Ο αλγόριθμος αυτός
συνδυάζει την συμπίεση της πληροφορίας επί του πλαισίου διατηρώντας την
περισσότερη διαθέσιμη πληροφορία αλλά και την δυνατότητα πρόβλεψης των
πλαισίων. Χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση των κύριων συνιστωσών καθώς και το
αυτοπαλίνδρομο διανυσματικό υπόδειγμα. Ο αλγόριθμος συγκρίθηκε με άλλους
μονομεταβλητούς αλγόριθμους πρόβλεψης χρησιμοποιώντας διαφορετικές μετρικές και
για διαφορετικούς τύπους δεδομένων. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και
ειδικότερα ο μέσος όρος του μέσου τετραγωνικού σφάλματος εμφανίζεται
ικανοποιητικός σε σχέση με τους υπόλοιπους αλγορίθμους.
Λέξεις-κλειδιά:
Συμπίεση πληροφορίας πλαισίου, Πρόβλεψη πλαισίου, Αυτοπαλίνδρομο διανυσματικό υπόδειγμα, Ανάλυση κύριων συνιστωσών, Πολυμεταβλητό διανυσματικό μοντέλο
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
15
Αριθμός σελίδων:
77