Μοντελοποίηση ημερήσιων τιμών συνιστωσών ολικής ολοφασματικής, φωτοσυνθετικής και υπεριώδης με την τεχνική των νευρωνικών δικτύων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319071 91 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-14
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Γεωργίου Αναστάσης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιακωβίδης Κωνσταντίνος Αναπλ. Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μοντελοποίηση ημερήσιων τιμών συνιστωσών ολικής ολοφασματικής, φωτοσυνθετικής και υπεριώδης με την τεχνική των νευρωνικών δικτύων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση και η μοντελοποίηση της
ηλιακής ακτινοβολίας για την περιοχή της Κύπρου. Οι ακτινοβολίες που
μελετήθηκαν είναι η ολοφασματική ολική, η ολική φωτοσυνθετική και η ολική
υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία. Για τη μελέτη των παραμέτρων της ηλιακής
ακτινοβολίας, τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν χορηγήθηκαν από την
Μετεωρολογική Υπηρεσία της Κύπρου. Η βάση δεδομένων αναφέρεται στα έτη 2004 –
2006. Εκπαιδεύτηκαν τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (ΤΝΔ) για τον υπολογισμό των
εξεταζόμενων παραμέτρων της ακτινοβολίας. Ο υπολογισμός των τριών παραμέτρων με
τη χρήση ΤΝΔ, έγινε με τη χρήση κάποιων άλλων παραμέτρων για την εκπαίδευση των
μοντέλων. Αυτές είναι η θερμοκρασ’ια (Τ), η σχετική υγρασία (r), η
εξωατμοσφαιρική υγρασία (Eoh), το υετίσιμο ύδωρ (w), ο δείκτης καθαρότητας Kt
(clearness index) και η πραγματική – θεωρητική ηλιοφάνεια (n – N). Για τα
μοντέλα έγιναν οι στατιστικοί ελέγχοι ΜΒΕ και RMSE, που σε συνδυασμό με τον
συντελεστή απόδοσης R2 έδωσαν το πιο ακριβές μοντέλο. Αυτή η τεχνική
αποδείχθηκε αποτελεσματική για τον υπολογισμό των τριών παραμέτρων της ηλιακής
ακτινοβολίας. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται και συζητούνται. Επίσης
υλοποιήθηκαν εμπειρικά μοντέλα με σκοπό να γίνει μία σύγκριση με τη μέθοδο των
ΤΝΔ μοντέλων ώστε να βρεθεί ποιο είναι το πιο ακριβές για κάθε ακτινοβολία.
Λέξεις-κλειδιά:
Ολοφασματική, Φωτοσυνθετική, Υπεριώδης, Νευρωνικά Δίκτυα, Ακτινοβολία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
72
Αριθμός σελίδων:
183

document.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.