Μοντέλο μεταβολισμού αστικού συγκροτήματος με έλεγχο ανατροφοδότησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319084 106 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-23
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Ελευθεριάδου Χρυσούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χατζηευθυμιάδης Ευστάθιος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μοντέλο μεταβολισμού αστικού συγκροτήματος με έλεγχο ανατροφοδότησης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Feedback controlled city metabolism model
Περίληψη:
Ο Αστικός Μεταβολισμός μελετά σήμερα πολλά ζητήματα με στόχο να εξασφαλίσει μια
βιώσιμη ανάπτυξη μια κοινότητας. Ο Αστικός Μεταβολισμός μελετά τις υλικές και
ενεργειακές ροές και πως επιδρούν με κοινωνικές, οικονομικές και
περιβαλλοντικές δυνάμεις μιας περιοχής. Μια από τις σημαντικές εκροές είναι
αυτή των Στερεών Αποβλήτων γιατί επιδρούν σε σημαντικό βαθμό στην ποιότητα του
περιβάλλοντος της κοινότητας.
Η διαχείριση των Αστικών Απορριμμάτων και ιδιαίτερα μια ολοκληρωμένη διαχείριση
τους είναι ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την βιώσιμη
ανάπτυξη μιας περιοχής. Η αποκομιδή και διαχείριση απορριμμάτων είναι από τα
πιο επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες και καλούνται να
αντιμετωπίσουν οι κοινοτικές υπηρεσίες.
Η σωστή οργάνωση ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων είναι
ένα βασικό ζητούμενο των σύγχρονων κοινοτήτων, γιατί η έλλειψη σχεδιασμού
οδηγεί σε αύξηση του κόστους διαχείρισης και σε υποβάθμιση του αστικού
περιβάλλοντος. Είναι απαραίτητος ο σωστός σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου
συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων, γιατί οδηγεί στην ορθολογική και
οικονομικά επωφελέστερη δρομολόγηση απορριμματοφόρων και στην εύρεση του σωστού
χώρου απόθεσης και διαχείρισης των απορριμμάτων. Για να είναι δυνατό αυτό,
είναι αναγκαίο να γίνονται σωστές εκτιμήσεις των ποσοτήτων των απορριμμάτων
που παράγονται σε μια περιοχή μέσα σε ένα χρονικό διάστημα.
Για την εκτίμηση των ποσοτήτων(όγκων) και της έντασης της οσμής των παραγόμενων
απορριμμάτων, σημαντική επίδραση έχουν δημογραφικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί
παράγοντες. Η οικονομική δυνατότητα των κατοίκων μιας περιοχής, η οικονομική
δραστηριότητα που υπάρχει στην περιοχή αλλά και ο τρόπος ζωής και η κουλτούρα
των κατοίκων της περιοχής (life style) επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την
παραγωγή των απορριμμάτων. Μαθηματικά μοντέλα που σχετίζουν αυτούς τους
παράγοντες μπορούν να κάνουν εκτιμήσεις για τον όγκο των παραγόμενων αστικών
αποβλήτων.
Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν τέτοιοι δείκτες και πως αυτοί επιδρούν στην
παραγωγή απορριμμάτων, δημιουργώντας μαθηματικά μοντέλα που σχετίζουν αυτούς
τους δείκτες. Με βάση τα μοντέλα αυτά μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις και
προβλέψεις των επομένων τιμών, σύγκριση τους με πραγματικές μετρήσεις και
διόρθωση των μαθηματικών μοντέλων που χρησιμοποιήθηκαν
Λέξεις-κλειδιά:
εκτίμηση, πρόβλεψη, διόρθωση μοντέλου, διακριτό φίλτρο Kalman, δρομολόγηση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
7,8,9,10,11,12
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
21
Αριθμός σελίδων:
82

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.