Μοριακός και λειτουργικός χαρακτηρισμός του γονιδίου At5g48310, κατά τη διάρκεια ανάπτυξης φυτών Arabidopsis thaliana.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319114 213 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-08-01
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Μαρτζίκου Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κοσμάς Χαραλαμπίδης Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ (επιβλέπων), Αμαλία Καραγκούνη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Ανδρέας Ρούσσης Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μοριακός και λειτουργικός χαρακτηρισμός του γονιδίου At5g48310, κατά τη διάρκεια ανάπτυξης φυτών Arabidopsis thaliana.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Molecular and functional characterization of At5g48310 gene during the growth and development in plants Arabidopsis thaliana.
Περίληψη:
Η μοριακή βάση και οι μηχανισμοί διατήρησης του ισοζυγίου παραμένουν άγνωστοι.
Στην εργασία μελετήθηκε μοριακά και λειτουργικά το γονίδιο At5g48310 του φυτού
Arabidopsisthaliana. Είναι ένα από τα γονίδια για τα οποία και δεν υπάρχει
αναφορά στη βιβλιογραφία. Είναι άγνωστης λειτουργίας στα φυτά, αλλά έγινε μια
πρώτη προσέγγιση κατανόησής της. Φέρει περιοχές που υποδεικνύουν ότι σχετίζεται
με τη μεταφορά σακχάρων. Το ομόλογό του, Ze173, αποτελεί πολύ ωραίο δείκτη κατά
τη διάρκεια ανάπτυξης του αγωγού συστήματός της. Η φυλογενετική ανάλυση της
πρωτεΐνης At5g48310έδειξε την ομαδοποίησή της σε κοινό υποκλάδο με άλλες μη
χαρακτηρισμένες πρωτεΐνες. Επίσης με τη βοήθεια υπολογιστικών προγραμμάτων
δείξαμε ότι πιθανόν εδράζει στην πλασματική μεμβράνη. Η ανάλυση των
διαγονιδιακών φυτών αποκάλυψε ότι στην αναπαραγωγική φάση υπάρχει έντονη
έκφραση στις ταξιανθίες και σε όλο το αγγειακό σύστημα του βλαστού, ενώ η
υπερέκφραση του At5g48310 δεν προκαλεί φαινοτυπικές αλλαγές κατά τη διάρκεια
της ανάπτυξης τους. Ακόμη παρατηρείται μεγάλη έκφραση του γονιδίου στη χημική
ένωση ισοξαμπέν. Τα ομόζυγα μεταλλάγματα είναι ολικής απώλειας λειτουργίας.
Οπότε η αλλαγή στην τοπολογία της πρωτεΐνης στη μεμβράνη εμποδίζει και το
δέσιμο του ισοξαμπέν. Επειδή η πρωτεΐνη At5g48310εντοπίζεται στη μεμβράνη ίσως
αλλάζει τη διαπερατότητά της και επιτρέπει τη διαφυγή του νερού. Πειραματικά
δείξαμε ότι τα ομόζυγα φυτά είναι ευαίσθητα στην ξηρασία και ανθεκτικά στο
ισοξαμπέν.
Λέξεις-κλειδιά:
A.thaliana, At5g48310, Ξηρασία, Ισοξαμπέν, Σάκχαρα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
103
Αριθμός σελίδων:
102