Μουσική συμφωνία και συναισθηματικό σθένος: ο ρόλος της χροιάς, του μουσικού διαστήματος, και της διάρκειας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319124 96 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-09-29
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Παπαβασιλείου Πέτρος-Ευθύμιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μουτούσης Κωνσταντίνος Επίκ. Καθηγητής (Επιβλέπων), Αθανάσιος Πρωτόπαπας Αναπλ. Καθηγητής, Γεώργιος Γυφτοδήμος Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μουσική συμφωνία και συναισθηματικό σθένος: ο ρόλος της χροιάς, του μουσικού διαστήματος, και της διάρκειας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Musical consonance and emotional valence: the role of timbre, musical interval, and duration
Περίληψη:
Στις έρευνες της Μουσικής Ψυχολογίας χρησιμοποιούνται συνήθως αποσπάσματα
μουσικών κομματιών, τα οποία ισχυριζόμαστε οτι περιέχουν ένα πλήθος αστάθμητων
παραγόντων, και για αυτό το λόγο ίσως αποκρύπτεται η συνεισφορά των ακουστικών
παραμέτρων της μουσικής στο προκλητό συναίσθημα. Ακόμη, η έννοια της Μουσικής
Συμφωνίας, παρότι χρησιμοποιείται σχεδόν σαν συνώνυμη της ευχαρίστησης ορίζεται
συνήθως από τους ερευνητές και ο ορισμός της αφορά συνήθως στις σχέσεις των
θεμελιωδών συχνοτήτων των νοτών. Στην παρούσα έρευνα (Πείραμα 3) κατασκευάσαμε
πολύ απλά (κάθε νότα συνετέθη από 3 συνιστώσες συχνότητες) και σύντομα (750,
1500 και 3000 ms) ηχητικά ερεθίσματα που αποτελούν σύγχρονα μουσικά διαστήματα,
ελέγχοντας ταυτόχρονα τη χροιά τους, με τέτοιον τρόπο ώστε, χωρίς να
αλλοιώνεται ο λόγος των θεμελιωδών συχνοτήτων, να προκαλείται αισθητηριακή
διαφωνία εξαιτίας των σχέσεων των υπόλοιπων συνιστωσών συχνοτήτων. Τα
αποτελέσματά μας υπέδειξαν οτι αυτού του είδους ο ακουστικός χειρισμός
επαρκούσε για την σημαντική διαφοροποίηση των αξιολογήσεων ως προς τη διάσταση
του σθένους, καθώς και οτι υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ της χροιάς και του
μουσικού διαστήματος, αλλά και του μουσικού διαστήματος και της διάρκειας, στην
αξιολόγηση της ευχαρίστησης/δυσαρέσκειας. Δευτερευόντως, επαναλάβαμε τα
ευρήματα των Koelsch και συν. (2006) με μουσικά αποσπάσματα που χρησιμοποίησαν
στις έρευνές τους (Πείραμα 1), και συγκρίναμε τα αποτελέσματα αυτά με απλά
μουσικά ερεθίσματα (συγχορδίες) που υπέστησαν τον ίδιο ακριβώς ακουστικό
χειρισμό (Πείραμα 2). Τα αποτελέσματα αυτών των πειραμάτων έδειξαν ότι: α)
υπάρχει αλληλεπίδραση της διάρκειας με τη συμφωνία μόνο για τα σύμφωνα μουσικά
αποσπάσματα, β) ο χειρισμός των Koelsch και συν. επαρκούσε για τη σημαντική
διαφοροποίηση ως προς την ευχαρίστηση/δυσαρέσκεια ακόμη και για απλά
ερεθίσματα, γ) η επίδραση της διάρκειας για μικρές διάρκειες (750, 1500 και
3000 ms) έχει αντίστροφη τάση στα μουσικά αποσπάσματα με αυτή που έχει στα απλά
μουσικά ερεθίσματα, και δ) οι συνολικές αξιολογήσεις ήταν χαμηλότερες για τα
απλά ερεθίσματα από αυτές για τα μουσικά αποσπάσματα.
Λέξεις-κλειδιά:
Συναισθηματικό σθένος, Μουσικό διάστημα, Συμφωνία, Χροιά, Διάρκεια
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
27
Αριθμός σελίδων:
38