Ο ρόλος της ενίσχυσης στην άρρητη αντιληπτική μάθηση άσχετου έργου ξενόγλωσσων ακουστικών-φωνητικών κατηγοριών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319179 97 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-09-30
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Δημοπούλου Θεοδώρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αθανάσιος Πρωτόπαπας Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ (Επιβλέπων), Aaron R. Seitz Professor University of Kalifornia Riverside
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος της ενίσχυσης στην άρρητη αντιληπτική μάθηση άσχετου έργου ξενόγλωσσων ακουστικών-φωνητικών κατηγοριών
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
The role of discriminant reinforcement in task-irrelevant perceptual learning of acoustic-phonetic categories
Περίληψη:
Η αντίληψη φωνητικών κατηγοριών που δεν περιέχονται στην μητρική γλώσσα είναι
ένα δύσκολο και συχνά ανεπιτυχές έργο. Στην παρούσα εργασία εξετάσαμε τη μάθηση
ξενόγλωσσων φωνητικών κατηγοριών υπό το πρίσμα του θεωρητικού μοντέλου της
Άρρητης Μάθησης Άσχετου Έργου (TIPL), σε μία προσπάθεια να εκπαιδεύσουμε
Έλληνες ακροατές στη διάκριση του οδοντικού και του ανακεκαμμένου φθόγγου της
ινδικής. Μέσω μίας σειράς τριών πειραμάτων επιχειρήσαμε να μελετήσουμε το ρόλο
της ενίσχυσης στο είδος της μάθησης που επιτυγχάνεται μέσω της Άρρητης Μάθησης
Άσχετου Έργου. Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό MouseTrackerσε
παραδείγμα φωνητικής μάθησης, μέσω του οποίου παρέχεται η δυνατότητα μελέτης
της κίνησης του χεριού μέσω της καταγραφής της τροχιάς του ποντικιού ενός
υπολογιστή. Μέσω αυτής της καταγραφής έγινε προσπάθεια μελέτης των νοητικών
διεργασιών που λαμβάνουν χώρα πριν την τελική απόκριση, προσπαθώντας να
μελετήσουμε περισσότερο λεπτομερώς την επίδραση της εξάσκησης στη φωνητική
μάθηση.
Λέξεις-κλειδιά:
Φωνητική μάθηση, Καταγραφή ποντικιού, Άρρητη μάθηση άσχετου έργου, Εκμάθηση δεύτερης γλώσσας, Άρρητη μάθηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
36
Αριθμός σελίδων:
72