Ο ρόλος της εργαστηριακής εκπαίδευσης σε σύγχρονες μορφές διαθεματικών εντατικών προγραμμάτων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319181 101 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-21
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Κυνηγοπούλου Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βαρελλά Ευαγγελία Επίκουρη Καθηγήτρια
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος της εργαστηριακής εκπαίδευσης σε σύγχρονες μορφές διαθεματικών εντατικών προγραμμάτων.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στη Θεσσαλονίκη στις 16 έως 31 Ιουλίου το 2009 διοργανώθηκε το τρίτο Θερινό
Σχολείο από κοινού από την Ομάδα Εργασίας της Χημείας και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, το Ευρωπαϊκό Θεματικό Δίκτυο Χημείας και το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα). Έλαβαν μέρος εβδομήντα μεταπτυχιακοί και
διδακτορικοί φοιτητές από είκοσι μία ευρωπαϊκές και μη χώρες.
Στόχος της διατριβής μου ήταν η αποτίμηση του ρόλου της εργαστηριακής
εκπαίδευσης σε σύχρονες μορφές διαθεματικών εντατικών προγραμμάτων και
συγκεκριμένα του 3ου Θερινού Σχολείου με τίτλο: «Χημεία και Πολιτισμός –
Διάσωση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Η κύρια γλώσσα του προγράμματος ήταν η
αγγλική λόγω του ότι οι φοιτητές προέρχονταν από διάφορες ευρωπαϊκές και μη
χώρες.
Για την πραγματοποίηση του στόχου μου μοιράστηκαν ερωτηματολόγια ανοιχτού τύπου
στους φοιτητές. Στη συνέχεια αυτά τα ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν και
καταχωρήθηκαν για περαιτέρω έρευνα. Με τη χρήση στατιστικών συναρτήσεων βγήκαν
τα ποσοστά των απαντήσεων των φοιτητών για την κάθε μια ερώτηση του
ερωτηματολογίου. Στη συνέχεια με τη βοήθεια του Excel βγήκαν τα αντίστοιχα
γραφήματα, συγκεκριμένα γραφήματα πίτας και στήλης.
Στο τέλος, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία βγήκανε τα συμπεράσματα για τη
στάση των φοιτητών έναντι του 3ου διεθνούς διεπιστημονικού υβριδικού Θερινού
Σχολείου.
Λέξεις-κλειδιά:
Θερινό σχολείο, Διαθεματικότητα, Εντατικά προγράμματα, Εργαστηριακή εκπαίδευση, Διαδραστικότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
139
Αριθμός σελίδων:
84