Ο ρόλος των θεσμικών, κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων στην αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών: Η περίπτωση της Πελοποννήσου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319201 144 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-07-19
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Παπαγεωργίου Χριστίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρ. Αικατερίνη Χρονοπούλου-Σερέλη (Καθηγήτρια Γ.Π.Α), Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος (Εντεταλμένος Ερευνητής ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε), Δρ. Ταξιάρχης Παπαδόπουλος (Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α)
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος των θεσμικών, κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων στην αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών: Η περίπτωση της Πελοποννήσου.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Οι φυσικές καταστροφές που πλήττουν τις ανθρώπινες κοινωνίες, εκτός από υλικές
και ανθρώπινες απώλειες, προκαλούν την αποδιοργάνωση του κοινωνικο-οικονομικού
συστήματος. Οι δράσεις, τα έργα και οι πολιτικές που θα υλοποιηθούν στη φάση
της αποκατάστασης θα επηρεάσουν την ταχύτητα επαναφοράς του συστήματος στην
πρότερη κατάσταση, ενώ η στρατηγική που θα υιοθετηθεί θα καθορίσει τη μορφή του
στη μετακαταστροφική περίοδο. Η φυσική καταστροφή που βίωσε η Ηλεία τον
Αύγουστο του 2007 προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στην οικονομική
δραστηριότητα της περιοχής, στο κτιστό και φυσικό περιβάλλον και στις υποδομές
της. Η έκταση της καταστροφής και οι ανθρώπινες απώλειες είχαν ως αποτέλεσμα
μία πρωτοφανή κινητοποίηση φορέων, επιχειρήσεων και ιδιωτών με σκοπό τη γρήγορη
ανασυγκρότηση των πληγέντων περιοχών και την ανακούφιση των πυρόπληκτων. Η
εικόνα του νομού, τρία χρόνια μετά την καταστροφή, φανερώνει ότι η στρατηγική
αποκατάστασης που ακολούθησε ο νομός χαρακτηριζόταν από αποσπασματικά έργα,
από έλλειψη μακροχρόνιου στόχου και από κακή οργάνωση και λειτουργία των
κρατικών και αυτοδιοικητικών υπηρεσιών. Ενώ ο νομός επανέρχεται με αργούς
ρυθμούς στην πρότερη κατάσταση, η ευκαιρία για αλλαγή του αναπτυξιακού
προτύπου, για ισόρροπη και συμπληρωματική ανάπτυξη των ορεινών, ημιορεινών και
πεδινών περιοχών και για βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος διοίκησης φαίνεται
να έχει χαθεί.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Περιβάλλον
Δημόσια Διοίκηση
Λέξεις-κλειδιά:
Φυσική καταστροφή, Αποκατάσταση , Πυρόπληκτοι, Μεγαπυρκαγιές, Ηλεία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1-8
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
187
Αριθμός σελίδων:
270

 


attachments.zip
14 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.