Οι νοητικές εικόνες και η σχέση τους με τα οπτικά αντιλήμματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319257 84 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-03
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Πρωτόπαπα Παναγιώτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Μουτούσης Αναπλ. Καθηγητής (Επιβλέπων), Αθανάσιος Πρωτόπαπας Αναπλ. Καθηγητής, Αργυρώ Βατάκη Ερευνήτρια ΙΓΕΤ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι νοητικές εικόνες και η σχέση τους με τα οπτικά αντιλήμματα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Visual images and their relation with visual percepts
Περίληψη:
Η εν λόγω έρευνα ασχολήθηκε με τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη δημιουργία
νοητικών εικόνων και την οπτική αντίληψη. Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση
προγενέστερων μελετών έγινε προσπάθεια να δοθεί απάντηση στο ερώτημα σχετικά με
τη φύση των νοητικών εικόνων, αν δηλαδή οι νοητικές εικόνες έχουν απεικονιστικό
ή περιγραφικό χαρακτήρα. Επιπλέον, εξετάστηκε κατά πόσο υπάρχουν κοινοί
νοητικοί και εγκεφαλικοί μηχανισμοί ανάμεσα στη δημιουργία νοητικών εικόνων και
την οπτική αντίληψη. Τα αποτελέσματα της έρευνας τάχθηκαν υπέρ της
απεικονιστικής φύσης των νοητικών εικόνων, αλλά και υπέρ της ύπαρξης κοινών
μηχανισμών ανάμεσα στις δύο λειτουργίες.
Λέξεις-κλειδιά:
Νοητικές εικόνες, Οπτική αντίληψη, Απεικονιστική φύση, Νοητικοί μηχανισμοί, Εγκεφαλικοί μηχανισμοί
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
90
Αριθμός σελίδων:
133

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.