Οικονομικά του Υπολογιστικού Νέφους

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319266 75 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-01-29
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Αρβανίτης Διονύσιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικόλαος Λιωνής, Λέκτορας (επιβλέπων)
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οικονομικά του Υπολογιστικού Νέφους
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
The Economics of Cloud Computing
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει τις οικονομικές επιπτώσεις της
τεχνολογίας του υπολογιστικού νέφους, ενός νέου ορόσημου της εποχής της
πληροφορικής, κατά το οποίο οι επιχειρησιακές λύσεις του λογισμικού και οι
πόροι του εξοπλισμού προσφέρονται από παγκόσμια δίκτυα εξυπηρετητών
χαρακτηριζόμενα ως ‘νέφος’ τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω του διαδικτύου. Το
υπολογιστικό νέφος μπορεί να προσφέρει ευέλικτες και κατάλληλες λύσεις για
σχεδόν όλες τις πιθανές ανάγκες των επιχειρησιακών, ιδιωτικών αλλά και δημόσιων
χρηστών. Αν και η ιδέα της παροχής υπολογιστικών υπηρεσιών σαν υπηρεσία κοινής
ωφέλειας δεν είναι καινούρια, οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν μειώσει
σημαντικά τα κόστη της παροχής μεγάλης κλίμακας υπολογιστικών υπηρεσιών και της
αποθηκευτικής ικανότητας. Επιπρόσθετα η δυναμική αύξηση του διαθέσιμου εύρους
ζώνης έχει αυξήσει την προσβασιμότητα των διαδικτυακών υπηρεσιών και λύσεων από
τους πιθανούς χρήστες. Σαν αποτέλεσμα, το υπολογιστικό νέφος που συχνά
αναφέρεται σαν μια παλιά ιδέα η οποία έχει πλέον ωριμάσει για να επικρατήσει
έχει γίνει το νέο σύνορο της διαδικτυακής εποχής.
Λέξεις-κλειδιά:
Υπολογιστικό νέφος, Οικονομίες κλίμακας, Ελαστικότητα, Μηχανισμοί τιμολόγησης, Κέντρα δεδομένων
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
9-10,89,91
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
85
Αριθμός σελίδων:
98

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.