Οικονομική ανάλυση της αγοράς του διαδικτύου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319269 108 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-05-16
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Παπαγεωργίου Χριστίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικόλαος Λιωνής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οικονομική ανάλυση της αγοράς του διαδικτύου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Economic analysis of the internet market
Περίληψη:
Στα πλαίσια αυτής της μεταπτυχιακής εργασίας, αναπτύχθηκε η αγορά του
διαδικτύου, εξετάζοντας τη δομή του, το επιχειρηματικό μοντέλο, θέματα
ανταγωνισμού, ρυθμιστικές πολιτικές και τελικά την τελευταία τεχνολογική
εξέλιξη στο χώρο, που αφορά το οικοσύστημα του διαδικτύου των αντικειμένων. Στο
πρώτο κεφάλαιο, αποτυπώνεται μια σύντομη ανασκόπηση της δομής του η οποία έχει
μεταβληθεί σημαντικά, κυρίως λόγω του πλήθους των διασυνδεδεμένων τερματικών
συστημάτων. Το διαδίκτυο αποτελείται από πολλές επιμέρους αγορές που
αλληλεπιδρούν και καθεμία παρέχει αξία στον τελικό χρήστη. Στη συνέχεια,
απεικονίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου που συνθέτουν το υπόδειγμα
«Δομή - Συμπεριφορά - Απόδοση», βάσει του οποίου θα αναλυθεί η ένταση του
ανταγωνισμού. Επιπλέον, ο προσδιορισμός ρυθμιστικής πολιτικής επηρεάζει το
υπόψη μοντέλο και στην υπόψη αγορά με δεδομένο το πρόβλημα της ορισμένης
χωρητικότητας του καναλιού, τίθεται θέμα επιλογής πολιτικής που να εξυπηρετεί
καλύτερα τα κίνητρα για επενδύσεις τόσο των ISPs όσων και των παρόχων
περιεχομένου. Εν συνεχεία, προτείνονται διάφορα ρυθμιστικά μοντέλα από την ξένη
βιβλιογραφία. Κλείνοντας, αναλύεται το οικοσύστημα του Internet of Things,
καθόσον αποτελεί τη σύγχρονη τάση όπου το διαδίκτυο θα διατηρήσει το ζωτικό του
ρόλο ως παγκόσμιος δικτυακός κορμός για την ανταλλαγή πληροφοριών, τη
διασύνδεση φυσικών αντικειμένων με δυνατότητες επικοινωνίας σε ένα ευρύ φάσμα
τεχνολογιών.
Λέξεις-κλειδιά:
δομή διαδικτύου , δικτυακή ουδετερότητα , δικτυακή αγορά δύο όψεων, αλυσίδα αξίας διαδικτύου, διαδίκτυο των αντικειμένων
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
7,8,9,71,75
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
70
Αριθμός σελίδων:
82

document.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.